Gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás

   A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a gyakorlati oktatóként alkalmazott szakembereket/szakoktatókat érinti, akik iskolán kívüli (külső) gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben.

   Ez a képzés fejlődési lehetőséget biztosít a gyakorlati oktatóknak, szakoktatóknak a tanulókkal való egyes problémás szituációk kezelésében, ugyanakkor minőségi tudásra tehetnek szert, amely segítségével magasabb színvonalra emelhető a gyakorlati oktatás.

   Gyakorlati oktató az lehet, aki szakmai szakképesítéssel (több szakmai képzettség esetén akár több szakmában is) és meghatározott idejű, (4,5-5 év) igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik

   A bemeneti követelmények teljesülése esetén a gyakorlati képzőhely minősítése, értékelése alapján, cél olyan munkavállaló, leendőbeli gyakorlati oktató kiválasztása, aki:

   • szakmailag elhivatott
   • magas színvonalon műveli szakmájat
   • alkalmas arra, hogy a szakmai és vizsgakövetelményekben kiadott képzési követelmények gyakorlati részének oktatását teljesíteni tudja,
   • szakmai tudását képes átadni és
   • személyiségével pozitív irányba befolyásolja a tanulóképzés eredményességét.

    

   A képzési idő összesen 50 óra, amely két szakaszból tevődik össze:

   • 25 óra elmélet (3 nap) és
   • 25 óra tréning (3 nap).

    

   Júniusi képzés időpontja:

   Elméleti képzés: 2021. június 17-18-19. (csütörtök-péntek-szombat)
   Gyakorlati/tréningképzés: 2021. június 24-25-26. (csütörtök-péntek-szombat)

    

   1. Az elméleti képzési szakasz pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjed ki. A fiatal generáció oktatása során felmerülő nevelési, kommunikáció nehézségekben jelentenek segítséget, a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretek pedig segítenek a precíz adminisztrációban.
   2. tréning szakasz során  életszerű szituációkkal találkozhatnak, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében. A tréning végén az előadó egyedi tanácsokkal tudja ellátni a résztvevőket.
   3. A vizsga szakaszban az elméleti képzést egy on-line vizsga  a tréninget egy szituációs helyzetben teljesítendő gyakorlati vizsga zárja, amelynek sikeressége esetén tanúsítványt vehetnek kézhez a vizsgázók. A tanúsítvány a birtokosát feljogosítja a  szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény vonatkozó rendelkezései: 2. § 20a. és 20b. pontok, 31. §, valamint a 92/E. § (3) bekezdésében meghatározott egyéb feltételek teljesítése mellett a gyakorlati oktatói tevékenység folyatására.

    

   Felhívjuk minden gyakorlati képzéssel jelenleg vagy a jövőben foglalkozó gazdálkodó és egyéb szervezet, valamint gyakorlati oktató figyelmét, hogy 2019. szeptember 1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben, kivéve, ha a szakképzési törvény 31. § (3) bekezdésében leírt mentességében nem részesül.

   A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga költsége 114.300.-Ft/fő, mely az Innovációs és Technológiai Minisztérium 80%-os támogatásával valósul meg, így a fizetendő 20%-os önköltség: 22.860 Ft/fő.

   A képzésre és vizsgára egy időben kell jelentkezni a területi kamaráknál a jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével. Az önrész összegének befizetése és a képzési szerződés megkötése a képzés első napjáig esedékes.

    

   Az elmúlt évben közel 200 szakember vett részt képzésen és szerezte meg a kamarai gyakorlati oktatói tanúsítványt.

   Jelentkezzen Ön is, és legyen Tanúsítvánnyal rendelkező gyakorlati oktató!

    

   Felelős munkatárs:

   Sztrunga Erika
   gyakorlati oktatói referens

   Tel: +36 20 414 2132; (56) 510-620
   E-mail: erika.sztrunga@iparkamaraszolnok.hu

   Letölthető dokumentumok:

   Kapcsolat:

   Sztrunga Erika

   GYOR referens

   +36204142132