Hazai pályázatok

    Értesüljön Ön is időben az aktuális pályázati kiírásokról!

     

    GINOP-1.2.9-20 – Hátrányos helyzetű településeken működő mikro,- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

    A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, és a helyi gazdaság megerősítése.

    Pályázati felhívás letöltése

     

    GINOP Plusz-1.2.1-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

    Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.

    A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 200 mrd Ft.
    A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-3000 db.

    Pályázati felhívás letöltése

     

    TOP plusz (VMOP)

    • VMOP-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (tervezet)
    • VMOP-1.4.1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása (tervezet)
    • VMOP-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, energiaközösségek (tervezet)
    • VMOP-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (tervezet)
    • VMOP-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (tervezet)
    • VMOP-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés (tervezet)
    • VMOP-1.2.1-21 Élhető települések (tervezet)

    Pályázati felhívás letöltése

     

    KEHOP plusz (ZIKOP)

    • ZIKOP-1.2.0. Vízkárelhárítás, vízháztartási szemléletű vízrendezés (tervezet)
    • ZIKOP-1.1.0 Katasztrófakockázat csökkentés
    • ZIKOP-3.2 Természetvédelmi beruházások – a külterületi zöldinfrastruktúra gerincét adó védett természeti területek és Natura 2000 területek, valamint a hozzájuk kötődő természeti és táji értékek megőrzését, kezelését és bemutatását célzó fejlesztések megvalósítására”
    • ZIKOP-2.1.1 Víziközmű rendszerek és zöld-kék infrastruktúra (tervezet)
    • ZIKOP-1.2.1. Víz és település (tervezet)
    • ZIKOP-4.3.1 Időjárásfüggő megújuló energiatermelők integrációját szolgáló intelligens villamosenergia-hálózatfejlesztések és a villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelése (tervezet)

    Pályázati felhívás letöltése

     

    GINOP, GINOP plusz (VINOP)

    • GINOP-1.2.15-21 Mikro-, kis- és középvállalkozások egészségipari termékek gyártására irányuló fejlesztéseinek támogatása  (tervezet)
    • GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása
    • GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram
    • GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram
    • GINOP-9.1.1-21 Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram (tervezet)
    • VINOP-2.1.2-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése  (tervezet)
    • VINOP-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (tervezet)

    Pályázati felhívás letöltése

     

    EFOP plusz (HOP)

    • HOP-2.2.1-21 A sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekeket, tanulókat ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása  (tervezet)
    • HOP-3.4.1-21 Biztos Kezdet Gyerekházak területi alapú fejlesztése  (tervezet)
    • HOP-3.4.2-21 Tanodák területi alapú fejlesztése  (tervezet)
    • HOP-6.1.1-21 Munkahelyi bölcsődei szolgáltatások fejlesztése (tervezet)
    • HOP-6-4-2-21  Biztos Pont Ambulancia (tervezet)
    • EFOP-5.1.1-Pénzügyi eszköz

    Pályázati felhívás letöltése

     

    62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról

    Támogatást igénylők köre: 2000 fő alatti településen napi fogyasztási cikkeket vagy élelmiszer jellegű kiskereskedelmi üzletet működtető vállalkozások. Ha nincs vállalkozás, akkor induló boltok tulajdonosai.

    Pályázati felhívás letöltése

     

    VINOP-1.2.1-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

    Cél a modern technológiák beszerzése, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtése és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítása, aminek révén a vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ami magasabb termelékenységi szinthez vezet.

    Pályázati felhívás letöltése

     

    GINOP-1.2.14-20 – Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

    A felhívás célja a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, ezzel működésük, munkahelymegtartó, és jövedelemtermelő képességük megerősítése.

    Pályázati felhívás letöltése

     

    GINOP-1.2.8-20 Modern üzleti és termelési kihívások kezelése – technológiafejlesztés, kapacitásbővítés és digitalizáció pályázat

    Megjelent a vállalkozások termelékenységének növelését, technológiai megújulását, és a munkavállalói létszámának megtartását támogató pályázati felhívás!

    A 33,3 milliárd forint keretösszegből a pályázóknak lehetősége nyílik új eszközök beszerzésére, információs technológia fejlesztésre, a meglévő épületek átalakítására, bővítésére, megújuló energiák alkalmazására, különböző szakmai tanácsadói szolgáltatások igénybevételére, szakmai képzéseken való részvételre. Emellett a projektekben elszámolhatóak a megvalósítás időszakára jutó rezsi költségek, a szükséges ingatlan bérlés, valamint a forgóeszközök költségei. Az elérhető támogatás maximuma 70% a foglalkoztatotti létszám függvényében. Beadási határidő: 2020. május 29-től.

    Pályázati felhívás letöltése

     

    GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki program

    A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 10 Mrd forint
    A támogatott pályázatok várható száma: 450-2400 db
    A támogatás összege: min. 4.032.000 Ft – max. 22.176.000 Ft
    A támogatás mértéke: maximum 100%
    Beadási határidő: 2019. október 15-től 2021. április 30-ig

    Pályázati felhívás letöltése

     

    GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

    A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 15 Mrd forint
    A támogatott pályázatok várható száma: 5000-10000 db
    A támogatás összege: 1,5 millió Ft – 3 millió Ft.
    A támogatás mértéke: 100%
    Beadási határidő: 2019. május 15. 12.00 órától – 2020. szeptember 30. 12.00 óráig

    Pályázati felhívás letöltése

     

    GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása_TERVEZET

    Pályázók köre: Mikro-, kis-, és középvállalkozások
    A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 10 Mrd forint
    A támogatott pályázatok várható száma: 100-3333 db
    A támogatás összege: 3 millió Ft – 100 millió Ft.
    Támogatás intenzitás: max. 55%
    Beadási határidő: 2019. július 30. 12:00 órától, 2019.09.10. 12:00 óráig

    Pályázati felhívás letöltése

     

    TFC-1.1.1-2017 Kisfaludy Szálláshely fejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése

    Beadási határidő: 2019. december 4.
    Maximum igényelhető összeg: 42 millió Ft.
    Támogatás intenzitás: max. 70%
    Támogatás formája: vissza nem térítendő
    Beadás kezdete: 2017. október 19.
    Támogatás minimum összege: 5 millió Ft.

    Pályázati felhívás letöltése

     

    GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

    Beadási határidő: 2018. július 31.
    Maximum igényelhető összeg: 30 millió Ft.
    Támogatás intenzitás: 50% – 75% – 100%
    Támogatás formája: vissza nem térítendő
    Beadás kezdete: 2016. augusztus 1.
    Támogatás minimum összege: 2,3 millió Ft.

    Pályázati felhívás letöltése

     

    GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén – TERVEZET!!!

    Beadási határidő: 2018. január 31.
    Maximum igényelhető összeg: 15 millió Ft.
    Támogatás intenzitás:50%
    Támogatás formája: vissza nem térítendő
    Beadás kezdete: 2017. november 30.
    Támogatás minimum összege: 5 millió Ft.

    Pályázati felhívás letöltése

     

    GINOP-2.3.4-15 – Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése

    Beadási határidő: 2018.04.04.
    Maximum igényelhető összeg: 8.000.000.000 Ft.
    Támogatás intenzitás: 75%
    Támogatás formája: vissza nem térítendő
    Beadás kezdete: 2016.04.04.
    Támogatás minimum összege: 4.000.000.000 Ft.

    Pályázati felhívás letöltése

     

    GINOP-2.2.1-15 – K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések

    Beadási határidő: 2017.11.30.
    Maximum igényelhető összeg: 4.000.000.000 Ft.
    Támogatás intenzitás: nincs megadva
    Támogatás formája: vissza nem térítendő
    Beadás kezdete: 2015.11.30.
    Támogatás minimum összege: 500.000.000 Ft.

    Pályázati felhívás letöltése

     

    GINOP-7.1.2-15 – Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése

    Beadási határidő: 2018.02.08.
    Maximum igényelhető összeg: 1.500.000.000 Ft.
    Támogatás intenzitás: 100%
    Támogatás formája: vissza nem térítendő
    Beadás kezdete: 2016.02.08.
    Támogatás minimum összege: 200.000.000 Ft.

    Pályázati felhívás letöltése

     

    GINOP-1.3.3-16 – Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása

    Beadási határidő: 2018.10.04.
    Maximum igényelhető összeg: 1.000.000.000 Ft.
    Támogatás intenzitás: 50%
    Támogatás formája: vissza nem térítendő
    Beadás kezdete: 2016.10.04.
    Támogatás minimum összege: 300.000.000 Ft.

    Pályázati felhívás letöltése

     

    GINOP-1.2.6-8.3.4-16 – Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel

    Beadási határidő: 2019.02.15.
    Maximum igényelhető összeg: 750.000.000 Ft.
    Támogatás intenzitás: 50%
    Támogatás formája: vissza nem térítendő
    Beadás kezdete: 2017.02.15.
    Támogatás minimum összege: 50.000.000 Ft.

    Pályázati felhívás letöltése

     

    GINOP-2.1.5-15 – Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)

    Beadási határidő: 2018.04.25.
    Maximum igényelhető összeg: 600.000.000 Ft.
    Támogatás intenzitás: 80%
    Támogatás formája: vissza nem térítendő
    Beadás kezdete: 2016.03.01.
    Támogatás minimum összege: 50.000.000 Ft.

    Pályázati felhívás letöltése

     

    GINOP-8.3.1-16 – Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE

    Beadási határidő: 2018.10.01.
    Maximum igényelhető összeg: 600.000.000 Ft.
    Támogatás intenzitás: 100%
    Támogatás formája: visszatérítendő
    Beadás kezdete: 2016.05.30.
    Támogatás minimum összege: 1.000.000 Ft.

    Pályázati felhívás letöltése

     

    GINOP-5.1.3 – Társadalmi célú vállalkozások támogatása

    Beadási határidő: 2018.09.03.
    Maximum igényelhető összeg: 250.000.000 Ft.
    Támogatás intenzitás: 100%
    Támogatás formája: vissza nem térítendő
    Beadás kezdete: 2016.09.01.
    Támogatás minimum összege: 6.500.000 Ft.

    Pályázati felhívás letöltése

    Kapcsolat:

    Hartmann Viktor

    gazdaságfejlesztési vezető;
    iparjogvédelmi tanácsadó


    (56) 510-621
    +36 20 246 8103

    Dr. Bölcskei Krisztina

    gazdaságfejlesztési munkatárs;
    külgazdasági tanácsadó


    (56) 510-621
    +36 20 955 5574