Önkéntes kamarai tagság

    A kamara tagja lehet minden, az önkéntes tagságot és az abból fakadó kötelezettséget vállaló, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezet, amely az önkéntes tagságú kamarába felvételét kéri.

    A gazdálkodó szervezet kamarai tagsága, a tagokról vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.

    A bejegyzéssel egyidejűleg az új kamarai tag tagnyilvántartási számot és főtevékenysége szerint tagozati (ipari-, kereskedelmi-, szolgáltatási- és kézműves tagozat) besorolást kap.

    Az önkéntes tagság létesítéséhez a belépési nyilatkozat kitöltése szükséges. Az eredeti példányt levélben kérjük eljuttatni részünkre.

    A tagdíj, a tárgyévet megelőző év gazdálkodási adatai alapján kerül megállapításra. Minimum tagdíj: 12.000 Ft.

    A tagdíjbevallási ívet kérjük kinyomtatni, kitölteni majd részünkre eljuttatni (e-mail, fax, levél).

     

    Megszűnik a kamarai tagság, ha

    • a gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszűnik, illetve az egyéni vállalkozónak megszűnik a vállalkozás gyakorlására való joga.
    • a gazdálkodó szervezet a naptári év utolsó napjára szóló hatállyal a tagsági viszonyt írásbeli nyilatkozattal megszüntetheti, fennálló tagdíjhátralékának kiegyenlítésével.
    • Megszűnik a kamarai tagság akkor is, ha a gazdálkodó szervezet másik területi kamarába jelentkezik át. A tagság ebben az esetben – az átvevő kamarától a nyilvántartásba vételről érkező értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül teljesített törlés útján – azon a napon szűnik meg, amikor a gazdálkodó szervezet a másik területi kamara tagjává válik.

    Kapcsolat:

    Halász Imréné

    önkéntes kamarai tagok ügyintézője


    (56) 510-619
    +36 20 256 4938