Szakképzési Kollégium

    A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Kollégiuma (JNSZV KIK-SZK, röviden SZK) a JNSZV KIK elnöksége javaslatára létrehozott szakképzési szakmai szervezet.

    A SZK a szakképzés fejlesztése kérdéseiben elkötelezett, rugalmas szervezet, mely feladatát felkért, önkéntes tagok által látja el.

    Az SZK illetékessége Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére terjed ki.

    Az SZK hatásköre kiterjed minden olyan szakképzésre vonatkozó kérdéskörre, amely befolyásolja a vármegye szakképzés fejlesztésének elősegítését, feladatát a vonatkozó és hatályos jogszabályok figyelembevételével látja el.

    Az SZK feladata: konzultációs, javaslattevő, véleményező és tanácsadó vármegyei testületként működik az MFKB szervezet, a JNSZV KIK szakképzési osztályának munkáját segítve és kiegészítve. Feladatát a szervezet által jóváhagyott munkaprogram és eseti felkérés alapján látja el.

    A SZK munkája magába foglalja a felkért tagok által javasolt szakmai kérdések megvitatását, a szakképzési osztály munkájának segítését, melyben az MKIK által kiadott szakmai kérdésekben állásfoglalás és véleményezés útján részt vállal a szakképzés fejlesztésében, segíti a vármegyei szakképzést javaslatokkal, szakmai programok szervezésével, dönt a Kiváló Képzőhely cím adományozásáról.

    A Szakképzési Kollégium Elnöke: Ozsváth László, nyugalmazott középiskolai igazgató/egyéni vállalkozó

    Sonyák Béláné

    stratégiai koordinátor;
    szakképzési vezető


    (56) 510-622
    +36 20 518 1376