Önkéntes pártoló tagság

    A pártoló tag a kamara osztályaiban, munkabizottságaiban tanácskozási joggal részt vehet, jogai és kötelezettségei azonosak a kamarai tag  jogaival és kötelezettségeivel, kamarai tisztségre azonban nem választható és nem választhat. A pártoló tagnak szavazati joga nincs.

    A pártoló tagja regisztrációra nem kötelezett, de a kamara, mint pártoló tagot saját nyilvántartásában feltünteti.

    A kamara pártoló tagja lehet:

    • minden bel-és külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a kamarai törvény 2.§ (a) pontja szerinti gazdálkodó szervezetek kivételével), valamint a 18. életévét betöltött személy, aki kifejezetten ilyen jelleggel lép a tagok közé
    • Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében tevékenykedő társadalmi szervezet
    • oktatási intézmény
    • és természetes személy

    A pártoló tag tagdíja évi 12.000 Ft (minimum tagdíj).

    Mit kell tenni, ha pártoló tag szeretne lenni?

    Ki kell tölteni és aláírva visszajuttatni a kamarába a pártoló tag jelentkezési lapot.

     

    Hogyan szűnik meg a pártolói tagság?

    A pártoló tag megszüntetése iránti igényének bejelentésével (írásban).

    Kapcsolat:

    Halász Imréné

    önkéntes kamarai tagok ügyintézője


    (56) 510-619
    +36 20 256 4938