Önkéntes pártoló tagság

   A pártoló tag a kamara osztályaiban, munkabizottságaiban tanácskozási joggal részt vehet, jogai és kötelezettségei azonosak a kamarai tag  jogaival és kötelezettségeivel, kamarai tisztségre azonban nem választható és nem választhat. A pártoló tagnak szavazati joga nincs.

   A pártoló tagja regisztrációra nem kötelezett, de a kamara, mint pártoló tagot saját nyilvántartásában feltünteti.

   A kamara pártoló tagja lehet:

   • minden bel-és külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a kamarai törvény 2.§ (a) pontja szerinti gazdálkodó szervezetek kivételével), valamint a 18. életévét betöltött személy, aki kifejezetten ilyen jelleggel lép a tagok közé
   • Szolnok megyében tevékenykedő társadalmi szervezet
   • oktatási intézmény
   • és természetes személy

   A pártoló tag tagdíja évi 12000 Ft (minimum tagdíj).

   Mit kell tenni, ha pártoló tag szeretne lenni?

   Ki kell tölteni és aláírva visszajuttatni a kamarába a pártoló tag jelentkezési lapot.

    

   Hogyan szűnik meg a pártolói tagság?

   A pártoló tag megszüntetése iránti igényének bejelentésével (írásban).

   Kapcsolat:

   Halász Imréné

   önkéntes kamarai tagok ügyintézője

   +36202564938