Tájékoztató

    Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek kötelező regisztrációjáról és a kamarai hozzájárulás megfizetéséről

     

    Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását.

    A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz:

    2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek

    • kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
    • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),
    • a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

    A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.

    Lényeges továbbá, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

    Az egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 15 munkanapon belül kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a kamarai közfeladatok ellátásához történő hozzájárulásként, kamarai hozzájárulást fizetni az országos kamara részére.

    A gazdálkodó szervezet a megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles 15 munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni. (Az adatmódosítás írásban – levél, e-mail – kérhető. A módosításhoz nincs formanyomtatvány, de igény esetén a regisztrációs adatlap kitölthető az új adatokkal és a vállalkozás adószámával.) A kamarai nyilvántartásból való törlésért, illetve a változás-bejelentés alapján történő adatmódosításért díjat nem kell fizetni.

    A kamarai hozzájárulást a tárgyév március 31-ig kell megfizetni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére.

    Kapcsolat:

    Szentesi Ildikó

    kamarai regisztrációs ügyintéző


    (56) 510-618
    +36 20 313 6656