Mesterképzés és -vizsgáztatás

    A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara önköltséges és támogatott mesterképzést és- vizsgát szervez

     

    JNSZV Kereskedelmi és Iparkamara, Szolnok
    Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000043
    Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001737

     

    A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és az egzisztenciális életpályamodell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a vállalkozás működéséhez szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Teremtse meg a szakmai megbecsülés, anyagi, erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját.

     

    A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamra az előzetes jelentkezések alapján, 2023-ban az alábbi szakmákban tervez mestervizsga felkészítő képzést és mestervizsgát szervezni:

    • Gázfogyasztóberendezés és csőhálózat-szerelő
    • Kézápoló és Körömkozmetikus
    • Kereskedő
    • Kőműves
    • Villanyszerelő

     

    Mesterképzés tervezett indítása: 2023. június 9.

    Jelentkezéseket folyamatosan fogadunk.

    Mestervizsga jelentkezési lap

     

    Mestervizsgára jelentkezéseket továbbra is fogadunk az alábbi szakmákban:

    1. Ács
    2. Autószerelő
    3. Autóelektronikai műszerész
    4. Bádogos
    5. Burkoló
    6. Bútorasztalos
    7. Cipőkészítő
    8. Cukrász
    9. Épület és szerkezetlakatos
    10. Fegyvergyártó
    11. Férfiszabó
    12. Festő mázoló és tapétázó
    13. Fodrász
    14. Fogtechnikus
    15. Fotográfus
    16. Gáz és tüzeléstechnikai műszerész
    17. Gázfogyasztóberendezés és csőhálózatszerelő
    18. Gépi és CNC forgácsoló
    19. Gépi forgácsoló
    20. Hegesztő
    21. Ipari gépész
    22. Járműfényező
    23. Karosszérialakatos
    24. Kéményseprő
    25. Kézápoló és körömkozmetikus
    26. Kőfaragó és műköves
    27. Kőműves
    28. Kozmetikus
    29. Nőiszabó
    30. Ortopédiai cipész
    31. Ötvös
    32. Speciális lábápoló
    33. Szakács
    34. Szárazépítő
    35. Szerszámkészítő
    36. Tetőfedő
    37. Villanyszerelő
    38. Víz-és csatornarendszer szerelő

     

    Ki jelentkezhet mestervizsgára?


    Aki a rendeletben kihirdetett mestervizsga követelményben feltételként meghatározott

    • szakmai képesítéssel rendelkezik és
    • szakmai gyakorlattal rendelkezik és az előírtaknak megfelelően igazolja.
    • A képzési és vizsgadíjat a Szabályzatban előírt mértékben befizeti.

    A 38. mesterszakmára kiadott Képzési Program és a Képzési és Kimenti Követelmények alábbi linken a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el:
    https://mkik.hu/mestervizsga-dokumentumok-es-kovetelmenyek

    Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzés és Mestervizsga Szabályzat alábbi linken érhető el:
    https://mkik.hu/az-oktatasi-es-kepzesi-igazgatosagot-erinto-altalanos-szabalyzatok

     

    A mestervizsgára felkészítő képzés időtartama 180 óra (a turizmus-vendéglátás ágazat esetében 250 óra), amely az alábbi részekből áll:

    • 110 óra szakmai tanfolyam (elmélet és gyakorlat)
    • 40 óra pedagógiai módszertani tanfolyam

    30 óra vállalkozásvezetési tanfolyam

     

    A mesterképzés és mestervizsga díja


    1./  Önerővel történő teljesítése esetén:
     

    504.000,- Ft/fő, amely tartalmazza a képzési programban meghatározott mestervizsga felkészítést és az első vizsga mindösszesen

     

    2./  Támogatott mesterképzés és vizsga esetén:

    Ki jelentkezhet támogatott mesterképzésre?

    • Az a gazdálkodó, aki már foglalkoztat tanulószerződéssel/együttműködési megállapodással vagy szakképzési munkaszerződéssel tanulót.
    • Az a leendő gyakorlati oktató, aki kötelezettséget vállal arra, hogy gyakorlati oktatói tevékenységét a mestervizsga letételét követően haladéktalanul megkezdi.

    A Kulturális és Innovációs Minisztérium GFA-KA-KIM-17/2022/TK/11 számú támogatási szerződése alapján a „Gazdasági-újraindítási Foglalkoztatási Alap” „Szakképzési és felnőttképzési támogatások alcím” terhére előirányzott, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által kiadott Támogatói Okiratnak megfelelően, lehetőség van támogatott mesterképzésben és vizsgán részt venni.

    A Támogatás célja:

    A duális képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati képzést végző szakemberek első mesterré válásának elősegítése, a mesterképzésük és – vizsgáztatásuk teljes körű megszervezése és lebonyolítása, valamit a kamarai gyakorlati oktatói tanúsítványt szerzett oktatók mesterképzésbe történő továbblépésének biztosítása.

    A támogatott mesterképzés és mestervizsga az GFA-KA-KIM-17/2022/TK/11 támogatási szerződés keretében valósul meg, ami azt jelenti, hogy a

    • Támogatás összege: 420.000,- Ft/fő.
    • Önrész összege: 84.000,- Ft/fő, amit a jelentkezőnek kell megfizetnie a képzés megkezdése előtt.

    Támogatásra jelentkező a támogatást abban az esetben tudja igénybe venni, ha a

    • vállalja, a képzés 20%-át nem meghaladó hiányzás betartását, illetve ha a
    • jelentkező által megjelölt szakmában a képzéshez szükséges minimum részvételi létszám a képzéshez biztosított, valamint
    • a területileg illetékes kamara számára a támogatási kvóta rendelkezésre áll, nem merült ki.

     

    A képzéseket minimálisan 6 fő jelentkezése esetén tudjuk vármegyénkben elindítani (minden további szükséges feltétel megléte mellett) Kisebb létszám esetén átirányított vizsgázási lehetőséget tudunk biztosítani más területi Kamarához, mely esetben a támogatás lehetőségének igénybevétel az adott kamara lehetőségeitől függ.

     

    Részvételi szándékát a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével szíveskedjen jelezni az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

    Sztrunga Erika
    mestervizsga referens
    5000 Szolnok, Verseghy park 8.
    erika.sztrunga@iparkamaraszolnok.hu
    Tel: 56/510-620, 20/414 2132

    Várjuk jelentkezését!

     

    Mestervizsga jelentkezési lap Adatkezelési tájékoztatás Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga követelmények
     
     

    Mestervizsgával kapcsolatos gyakori kérdések

    1Mesterképzésre és vizsgára szeretnék jelentkezni, milyen feltételekkel lehet jelentkezni?

    Ön a csatolt állományban megtalálható mestervizsga jelentkezési lapon benyújtja jelentkezését. Jelentkezéshez az eredeti, szakképesítését igazoló bizonyítványát bemutatja, amit kamaránk hitelesít, továbbá mellékeli az előírt szakmai gyakorlatot hitelt érdemlően igazoló munkáltatói igazolást, NAV/OEP hivatalos igazolást, illetve az ügyfélkapu rendszerből lehívható munkaviszonyt igazoló igazolást, vállalkozói igazolványt, alapító okiratot, stb. amit szintén hitelesít kamaránk.

    A szakképesítésre és a szakmai gyakorlatra előírt bemeneti követelményeket minden szakmánál szabályozza a szakminisztérium által „Rendeletben kiadott képzési és kimeneti követelmények”(csatolt állományban megtalálható).

    2Hol jelentkezhetek a mesterképzésre, mestervizsgára?

    Mestervizsgára a mesterjelölt lakóhelye szerinti területi kamaránál vagy ahol a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás (tulajdonosa, alkalmazottja) regisztrációra került.

    Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye esetében a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamaránál, 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. Központi telefonszám: 06-56/510-610.

    3Mikor indul a mesterképzés, mestervizsga?

    Mesterképzést és mestervizsgát kamaránk az év bármely hónapjában tud indítani. Ennek feltétele, hogy megfelelő létszámú regisztrált jelentkező legyen, azaz aki beadta jelentkezését és megfelelt a mestervizsga képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott feltételeknek.

    Minimum létszám, szakmától függően 7-8 fő.

    A képzés indítását meggyorsítja, ha Ön is segítségünkre van és szakmájából kollégáit, ismerőseit is invitálja mesterképzésre.

    4Mennyi ideig tart a mesterképzés?

    A mestervizsgára felkészítő képzés időtartama 180 óra (a turizmus-vendéglátás ágazat esetében 250 óra), amely az alábbi részekből áll:

    - 110 óra szakmai tanfolyam (elmélet és gyakorlat)
    - 40 óra pedagógiai módszertani tanfolyam
    - 30 óra vállalkozásvezetési tanfolyam
    5Mennyibe kerül a mesterképzés és mestervizsga?

    A mesterképzés és mestervizsga díja: 504.000,- Ft/fő (a mestervizsgára felkészítés és az első vizsga mindösszesen)

    A támogatott mesterképzés és mestervizsga az GFA-KA-KIM-17/2022/TK/11 támogatási szerződés keretében valósul meg, ami azt jelenti, hogy a támogatás összege: 420.000,- Ft/fő. Önrész fizetése és ütemezése: 84.000,- Ft/fő, amit a jelentkezőnek kell megfizetnie a képzés megkezdése előtt.

    Kapcsolat:

    Sztrunga Erika

    GYOR referens;
    mestervizsga referens


    (56) 510-620
    +36 20 414 2132