Gyakori kérdések és válaszok

    1Melyik kamaránál kell regisztrálnom a vállalkozásomat?
    A vállalkozás székhelye szerint illetékes (vármegyei) kamaránál. A kamarai hozzájárulás befizetésével kapcsolatos részletek a hirdetményben olvashatóak.
    2A regisztrációs lapot milyen módon adhatom le?
    Az elektronikus kitöltést követően, az aláírt adatlapot postán vagy email-ben (szkennelve) kérjük elküldeni részünkre, de személyesen is leadható ügyfélszolgálatunkon.
    3Kamarai hozzájárulást vagy kamarai tagdíjat kell fizetnem?
    Kamarai hozzájárulást minden vállalkozásnak évente kell fizetnie, amelyet jogszabály ír elő. A kamarai tagsági díjat csak az önkéntes kamarai tagoknak kell fizetnie. (A vállalkozások saját maguk döntenek arról, hogy önkéntes tagok lesznek vagy sem.)
    4Mennyi a kamarai hozzájárulás összege és mi a határideje a befizetésnek?
    Évente 5000 Ft. Határidő: minden év március 31.
    5Melyik kamarának kell megfizetnem a kamarai hozzájárulás összegét?
    Az országos kamara (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) részére. A befizetéssel kapcsolatos részletek a hirdetményben olvashatóak.
    6Mit kap a vállalkozás az 5000 Ft-os kamarai hozzájárulásért?
    Kérjük tekintse meg szolgáltatási jegyzékünket.
    7Mi történik, ha valaki nem fizet?
    A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be és a tartozás a végrehajtás költségeivel növekszik.
    8Tavaly már regisztráltam, és megfizettem az 5000 Ft-ot, idén is kell fizetnem?
    Igen. A kamarai hozzájárulást minden évben meg kell fizetni a jogszabály szerint. Regisztráció csak egyszer szükséges.
    9Befizettem a kamarai hozzájárulást, de nem kaptam számlát. Miért?
    A befizetésről számla nem készül, hanem annak módjától függően kap egy bizonylatot (banki átutalás, folyószámla kivonat stb.), ami igazolja a hozzájárulás teljesítését. A hozzájárulás összege költségként elszámolható.
    10A vállalkozásom adatai módosultak. Hogyan kell eljárnom?
    A vállalkozás megszűnését, szüneteltetését vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változást, 15 munkanapon belül jelezni szükséges a kamara felé, amelyet írásban tehet meg (postai levél, e-mail). Kérjük mellékelni a hivatalos igazolás vagy dokumentum másolatát a változásról, amely alapján az adatokat módosítani tudjuk. Lehetőség van online adatmódosításra is, amelyet a Kamarai Nyilvántartó Rendszer felületére történő bejelentkezés után tehet meg.
    11Mikor tekinthető a regisztráció rendezettnek?
    • Amikor a kitöltött, és cégszerűen aláírt adatlap beérkezett
    • A kamarai hozzájárulás összege is megérkezik és rendszereinkben is feldolgozásra kerül.
    A fenti két feltétel együttes teljesülésekor tekinthető rendezettnek a regisztráció.
    12Már regisztráltam a kamaránál és nem vagyok kamarai tag. Ez hogyan lehetséges?
    Kamarai tag az a vállalkozás lesz, aki önkéntes kamarai tagságot létesít. Aki csak a kötelező regisztrációt végzi el, az a kamarai nyilvántartásba kerül be, ami nem egyenlő a tagsággal.
    13Építőipari kivitelező vállalkozásom van, nekem is regisztrálnom kell?
    Igen. A kamarai nyilvántartásba vétel nem azonos az építőipari regisztrációval.
    14Kinek nem kell regisztrálni?
    Nem regisztrációkötelesek:
    • őstermelő
    • lakásszövetkezet
    • magán-állatorvos
    • ügyvéd
    • egyéni szabadalmi ügyvivő
    • közjegyző
    • önálló bírósági végrehajtó
    • nem vállalkozások (pl. minisztérium, hivatal, önkormányzat, iskola stb.)
    15Őstermelő vagyok és az agrárkamarának fizetek tagdíjat. E mellett van egyéni vállalkozásom is, ami nem tartalmaz agrár tevékenységet. Ebben az esetben hova kell fizetnem?
    Az őstermelő tevékenységből eredően agrárkamarai tagsága van, viszont mint egyéni vállalkozó, az iparkamaránál regisztrációra kötelezett és kamarai hozzájárulást is szükséges fizetni.
    16Ha szüneteltetem a vállalkozásom, kell kamarai hozzájárulást fizetnem?
    Tevékenység szüneteltetésére csak egyéni vállalkozás esetén van mód, társas vállalkozásnál nincs ilyenre lehetőség. Ha a szüneteltetés év közben kezdődik (pl.: 2013. június 5.), akkor arra az évre is szükséges a hozzájárulás megfizetése, amelyben a szünetelés indult (példánknál ez 2013.). A szüneteltetés végén szintén szükséges fizetni a hozzájárulást, arra az évre, amelyben a szüneteltetés befejeződött. (pl: 2014. január 18., tehát 2014-re is esedékes a fizetés). Természetesen, ha ugyanaz az év a szüneteltetés kezdete és a szüneteltetés befejezése is (pl. 2013. február 5-től 2013. augusztus 3-ig szünetel) akkor a hozzájárulást csak egyszer kell megfizetni az érintett évben (példáknál 2013 évre). Kamarai hozzájárulást megfizetni arra az évre vonatkozóan nem kell, amikor a teljes naptári évet szünetelő státuszban tölti az adott egyéni vállalkozó (január 1-től december 31-ig).
    17Felszámolás, végelszámolás alatt álló vállalkozásoknak kell regisztrálniuk és hozzájárulást fizetni?
    Igen. A cégek a fenti eljárások befejezéséig működőnek számítanak.
    18Az alapítványok, egyesületek is regisztráció kötelesek?
    Nem. Akiket bíróság vesz nyilvántartásba, azoknak nem kell regisztrálniuk. Akik a cégnyilvántartásban, vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, nekik szükséges a regisztráció.
    19Nonprofit Kft-nek, takarékszövetkezetnek is kell regisztrálni?
    Igen, székhely szerint. Kivéve: lakásszövetkezet, termelő szövetkezet (agráriumban).
    20Szellemi szabadfoglalkozásúaknak szükséges regisztrálni?
    Nem, ők nem esnek a törvény hatálya alá.
    21Adószámmal rendelkező magánszemélynek kell-e regisztrálni?
    Nem. Nem minősül gazdálkodó szervezetnek.
    22Más szakmai kamarának a tagja vagyok. Rám is vonatkozik a regisztrációs kötelezettség?
    Igen. Amennyiben tevékenységüket nem természetes személyként, hanem valamilyen gazdasági társasági formában (pl: betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság stb.), vagy egyéni vállalkozóként folytatják. A szakmai kamarai tagság független a gazdálkodó szervezetek kamarai regisztrációjától. Ebből adódóan a szakmai kamarákban természetes személyként nyilvántartott tagoknak nem kell regisztrálniuk. Például egy orvosi korlátolt felelősségű társaságnak, amely tagja a Magyar Orvosi Kamarának nyilvántartásba kell vetetnie magát a kereskedelmi és iparkamarában (a társasági forma miatt). Az orvosi Kft. alkalmazottainak (akik MOK tagok), nem kell ezt külön megtenniük. Abban az esetben viszont, ha az orvos a Magyar Orvosi Kamara tagja, de egyéni vállalkozóként tevékenykedik, akkor megint csak nyilvántartásba kell vetetnie magát a kereskedelmi és iparkamarában egyéni vállalkozóként.
    23Befizettem a kamarai hozzájárulást, de nem látja a kamara a befizetést. Mi lehet az oka?
    Valószínűleg a közleményben nem lett feltüntetve a vállalkozás adószáma, illetve az adatok hibásan szerepelhettek. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a befizetés nem kerül rögzítésre. Ilyenkor mindenképpen vegye fel a kapcsolatot a kamarával.
    24Az egyéni vállalkozó elhunyt. Ennek ellenére mégis kapott felszólító levelet. Miért?
    Valószínűleg nem jelezték a nyilvántartó hatóság felé a változást és a nyilvántartásban továbbra is működő státuszban van. Ilyen esetben fel kell keresni az illetékes hatóságot a vállalkozás megszüntetésével kapcsolatban.
    25A tárgyévben fizettem már kamarai hozzájárulást, mégis kaptam felszólító levelet. Hogy lehetséges ez?
    A következők fordulhattak elő:
    • átutalás esetén, nem lett feltüntetve az adószám, vagy pontatlanul szerepeltek az adatok
    • nem történt meg a regisztrációs lap beküldése, ezért nem lehetett a vállalkozáshoz kötni a befizetést
    • a felszólító levél még a befizetés előtt elkészült
    • egy korábbi évben nem történt befizetés, ezért a tárgyévi utalás még a korábbi évre került rögzítésre
    26Melyik tevékenységek, TEÁOR kódok tartoznak az iparkamarához?
    Kizárólag a kereskedelmi és iparkamarához szükséges bejelentkezni a vállalkozásnak, ha az agrárgazdasági tevékenységek közül egyiket sem végzi és nem szerepel a tevékenységei között. (A kamarai törvényben meghatározott kivételek figyelembevételével.) Előfordulhat olyan eset, amikor mindkét kamarához tartozik. Az agrárgazdasági tevékenységeket, a 2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról tartalmazza.

    Kapcsolat:

    Szentesi Ildikó

    kamarai regisztrációs ügyintéző;
    pályaorientációs adminisztrátor


    (56) 510-618
    +36 20 313 6656