Szakképzési munkaszerződés

    A szakképzési munkaszerződés megkötésével a tanuló, illetve a képzésben résztvevő személy és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre.

    2020. szeptember 1-jétől a tanulmányaikat – 2020. május 31-ét követően létesített tanulói jogviszonyban – megkezdő tanulók már az új képzési rendszer szerinti oktatásban vesznek részt. Az ágazati alapoktatást követően, a sikeres ágazati alapvizsga után a tanulók szakirányú oktatása elsősorban duális képzőhelyen folyhat.

    Szakképzési munkaszerződés a szakirányú oktatás kezdő napjával kezdődő hatállyal a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető.

    A tanuló egyidejűleg csak egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet.

    A szakképzési munkaszerződést, annak módosítását és felmondását írásba kell foglalni. A szakképzési munkaszerződés tartalmát a felek közös megegyezéssel módosíthatják.

    A szakképzési munkaszerződés megkötésére – eltérő rendelkezések hiányában – a Munka Törvénykönyvének a munkaszerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, amely alapján a

    • munkáltató alatt a duális képzőhelyet,
    • munkavállaló alatt a tanulót, illetve a képzésben résztvevő személyt kell érteni.

    A szakképzési munkaszerződés alanya munkavállalóként a tizenötödik életévét betöltött tanuló is lehet. A szakképzési munkaszerződés megkötésével

    a tanuló

    • elfogadja a szakirányú oktatásban való részvétel feltételeit és
    • kötelezettséget vállal a duális képzőhely irányítása szerint a szakirányú oktatásban való részvételre,

    a duális képzőhely

    • vállalja a tanuló szakirányú oktatáson való foglalkoztatását és oktatását, továbbá
    • kötelezettséget vállal a törvényben meghatározott juttatások nyújtására.

    Duális képzőhelyen, szakirányú oktatásban, szakképzési munkaszerződéssel való részvétel esetén – eltérő rendelkezések hiányában – a tanuló oktatására a megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező, kijelölt személy gyakorolja az oktatói jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

    A Munka Törvénykönyve szerint a kollektív szerződés szabályozására és hatályára vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tanulóra, illetve a képzésben részt vevő személyre a munkáltatónál érvényben lévő kollektív szerződésnek csak a Munka Törvénykönyvében, az Szkt.-ben és e törvények végrehajtási rendeleteiben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket meghatározó rendelkezéseinek a hatálya terjedhet ki. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a munkáltatónál érvényben lévő üzemi megállapodásra is.

    A szakszervezeti tagok létszámának számításánál a tanuló nem vehető figyelembe. A tanuló az üzemi tanács tagjává nem választható, és az üzemi tanács választásán szavazati joggal nem rendelkezik.

     
    dualis_borito

    Duális képzéssel a munka világában 2021

    Az MKIK gondozásában elkészült szakmai kiadvány, amelynek célja, hogy a duális képzésben partner szervezeteket segítve minden részletére kitérve bemutassa az új szakképzési rendszert, átfogó képet adva az új keretekről, fogalmakról, a gyakorlati képzés helyébe lépő szakirányú oktatásról, az együttműködések formáiról és a finanszírozás változásairól.

    Megnézem

     

    Kapcsolat:

    Dobiné Karászi Magdolna

    duális képzési tanácsadó


    (56) 510-614
    +36 20 238 5982

    Hodászy Nelli

    duális képzési tanácsadó


    (56) 510-626
    +36 20 234 2971

    Magyari Zoltán

    duális képzési tanácsadó


    (56) 510-626
    +36 20 255 8642

    Petrovay Zoltánné

    duális képzési tanácsadó


    (56) 510-626
    +36 20 256 9741

    Polovicsné Hajcser Katalin

    duális képzési tanácsadó


    (57) 500-498
    +36 20 256 2674