Ágazati Készségtanács

   2017 júliusában kezdődtek meg országos szinten az Ágazati Készségtanácsok felállításának előkészületei. Hivatalosan az Ágazati Készségtanácsok (továbbiakban: ÁKT) a 2011. évi CLXXXVII törvény a szakképzésről alapján 2018. július 1-től kezdték meg működésüket.

   Az ÁKT-k képviselik az egyes gazdasági ágazatok gazdálkodó szervezeteinek a szakképzés tartalmi szerkezetének folyamatos fejlesztését és korszerűsítését, a munkaerőpiaci igények és a képzési kínálat összehangolását szolgáló szakmai javaslatait.

   A Készségtanácsok figyelemmel kísérik a saját ágazatukat érintő szakképzési szerkezet felépítését, a gazdasági, munkaerőpiaci, technikai-technológiai folyamatokat, amelyek mentén

   • szakvéleményt adnak a szakmai oktatás időtartamára,
   • a képzési és kimeneti követelményekre (KKK),
   • a tankönyvek és egyéb tanulmányi segédletek tartalmára,
   • javaslatot tesznek a szakmajegyzék meghatározására,
   • javaslatot tesznek a szakképzés képzési rendszerének működtetésére,
   • az ágazati alapoktatás szakmai tartalmának meghatározására,
   • előrejelzést készítenek a szakképzés rövid és középtávú fejlesztési irányainak, céljainak tervezése, meghatározása érdekében.

   Az Ágazati Készségtanács taglétszáma – ideértve az elnököt is – legalább 8, legfeljebb 24 fő, amelyben egy főt a szakképzésért felelős miniszter, legfeljebb 3 főt a Kormány az adott ágazatáért felelős tagja, egy főt a munkavállalói érdekképviseletek delegálnak. Az ÁKT-k további tagjait az adott ágazat gazdaság szereplői delegálják. A megbízás időtartama 2 év.

   A 2020. január 1-jén hatályba lépett szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a 12/20 (II.7) a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet értelmében az alábbi ágazatokban működnek készségtanácsok:

   1. Bányászat és kohászat
   2. Egészségügyi technika
   3. Elektronika és elektrotechnika
   4. Élelmiszeripar
   5. Építőipar
   6. Épületgépészet
   7. Fa-és bútoripar
   8. Gazdálkodás és menedzsment
   9. Gépészet
   10. Informatika és távközlés
   11. Kereskedelem
   12. Környezetvédelem és vízügy
   13. Közlekedés és szállítmányozás
   14. Kreatív
   15. Mezőgazdaság és erdészet
   16. Specializált gép- és járműgyártás
   17. Szépészet
   18. Turizmus és vendéglátás
   19. Vegyipar

   Működésükről regisztrációt követően további információ elérhető az ÁKT honlapján!

   Web: https://akt.mkik.hu/