Ágazati Készségtanács

    2017 júliusában kezdődtek meg országos szinten az Ágazati Készségtanácsok felállításának előkészületei. Hivatalosan az Ágazati Készségtanácsok (továbbiakban: ÁKT) a 2011. évi CLXXXVII törvény a szakképzésről alapján 2018. július 1-től kezdték meg működésüket.

    Az ÁKT-k képviselik az egyes gazdasági ágazatok gazdálkodó szervezeteinek a szakképzés tartalmi szerkezetének folyamatos fejlesztését és korszerűsítését, a munkaerőpiaci igények és a képzési kínálat összehangolását szolgáló szakmai javaslatait.

    A Készségtanácsok figyelemmel kísérik a saját ágazatukat érintő szakképzési szerkezet felépítését, a gazdasági, munkaerőpiaci, technikai-technológiai folyamatokat, amelyek mentén

    • szakvéleményt adnak a szakmai oktatás időtartamára,
    • a képzési és kimeneti követelményekre (KKK),
    • a tankönyvek és egyéb tanulmányi segédletek tartalmára,
    • javaslatot tesznek a szakmajegyzék meghatározására,
    • javaslatot tesznek a szakképzés képzési rendszerének működtetésére,
    • az ágazati alapoktatás szakmai tartalmának meghatározására,
    • előrejelzést készítenek a szakképzés rövid és középtávú fejlesztési irányainak, céljainak tervezése, meghatározása érdekében.

    Az Ágazati Készségtanács taglétszáma – ideértve az elnököt is – legalább 8, legfeljebb 24 fő, amelyben egy főt a szakképzésért felelős miniszter, legfeljebb 3 főt a Kormány az adott ágazatáért felelős tagja, egy főt a munkavállalói érdekképviseletek delegálnak. Az ÁKT-k további tagjait az adott ágazat gazdaság szereplői delegálják. A megbízás időtartama 2 év.

    A 2020. január 1-jén hatályba lépett szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a 12/20 (II.7) a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet értelmében az alábbi ágazatokban működnek készségtanácsok:

    1. Bányászat és kohászat
    2. Egészségügyi technika
    3. Elektronika és elektrotechnika
    4. Élelmiszeripar
    5. Építőipar
    6. Épületgépészet
    7. Fa-és bútoripar
    8. Gazdálkodás és menedzsment
    9. Gépészet
    10. Informatika és távközlés
    11. Kereskedelem
    12. Környezetvédelem és vízügy
    13. Közlekedés és szállítmányozás
    14. Kreatív
    15. Mezőgazdaság és erdészet
    16. Specializált gép- és járműgyártás
    17. Szépészet
    18. Turizmus és vendéglátás
    19. Vegyipar

    Működésükről regisztrációt követően további információ elérhető az ÁKT honlapján!

    Web: https://akt.mkik.hu/