Békéltető testület

   Hazánkban a Békéltető Testületek létét, jogai alapjait a fogyasztóvédelmi jog kódexét, jelentő fogyasztóvédelmi törvény 1997. évi CLV. törvény teremti meg, melynek IV. fejezete – 18-39. szakasza – szabályozza Békéltető Testület eljárását. Bár maga a fogyasztóvédelmi törvény 1998. január 1-én hatályba lépett, a Békéltető Testületekre vonatkozó rendelkezések csak 1999. január 1- től hatályosak és alkalmazandók. Ennek oka egyszerű. A jogalkalmazónak meg kell teremtenie a békéltető eljárások zavartalan lefolytatásának feltételeit.

   Ilyen, a működéshez elengedhetetlen feltétel volt, hogy minden békéltető testületnél – az erre jogosult szervezetnek – ki kellet jelölniük a tagokat, meg kellet állapodniuk a működtetéssel összefüggő valamennyi személyi és tárgyi feltétel kérdésében.

   A testületek hatáskörébe az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

   Jász-Nagykun- Szolnok Megyében a Békéltető Testület 1999. február 26-án 10 taggal alakult meg. A békéltető testület elnökből, elnökhelyettesből és tagokból áll, amelynek létszáma 10 és 30 között változhat. A testületi tagokat megállapodás alapján a gazdasági kamarák és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek egyenlő arányban jelölik ki. A testületi tagjairól a működtető kamara (JNSZMKIK) listát vezet.

   Elnök: Dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit

   A testületi tagok megbízatása 3 évre szól és újraválaszthatók.

   Cím: Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba
   Mobil: 20/373 2570
   e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
   ügyfélszolgálat: hétfő 10-12 óra

   A békéltető testület tagjai:

   • Balaskó Sándor: gépipari, műszaki ügyek
   • Barabás János: épületgépészet, építési ügyek
   • Dr. Vígh Judit: jogi ügyek
   • Gerbely Ferenc: pénzügyi szolgáltatások
   • Dr. Baran Alexandra: jogi ügyek
   • Dr. Nagy László: jogi, építési ügyek
   • Dr. Palatinusné Dr. Gál Anna: jogi ügyek, egészségügy
   • Dr. Rontó Magdolna: jogi ügyek
   • Fancsalszkiné Szabó Edit: kereskedelem, szolgáltatás
   • Bátorfiné Varga Erika: szolgáltatások
    

   Kapcsolat:

   Bénik Andrea

   békéltető testületi ügyintéző

   +36203732570