Békéltető testület

    Hazánkban a Békéltető Testületek létét, jogai alapjait a fogyasztóvédelmi jog kódexét, jelentő fogyasztóvédelmi törvény 1997. évi CLV. törvény teremti meg, melynek IV. fejezete – 18-39. szakasza – szabályozza Békéltető Testület eljárását. Bár maga a fogyasztóvédelmi törvény 1998. január 1-én hatályba lépett, a Békéltető Testületekre vonatkozó rendelkezések csak 1999. január 1- től hatályosak és alkalmazandók. Ennek oka egyszerű. A jogalkalmazónak meg kell teremtenie a békéltető eljárások zavartalan lefolytatásának feltételeit.

    Ilyen, a működéshez elengedhetetlen feltétel volt, hogy minden békéltető testületnél – az erre jogosult szervezetnek – ki kellet jelölniük a tagokat, meg kellet állapodniuk a működtetéssel összefüggő valamennyi személyi és tárgyi feltétel kérdésében.

    A testületek hatáskörébe az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

     

    Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

    Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a Békéltető Testület 1999. február 26-án 10 taggal alakult meg. A békéltető testület elnökből, elnökhelyettesből és tagokból áll, amelynek létszáma 10 és 30 között változhat. A testületi tagokat megállapodás alapján a gazdasági kamarák és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek egyenlő arányban jelölik ki. A testületi tagjairól a működtető kamara (JNSZVKIK) listát vezet.

    Elnök: Dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit

    A testületi tagok megbízatása 3 évre szól és újraválaszthatók.

    Cím: Jász-Nagykun- Szolnok Váregyei Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park 8., földszinti kamarai ügyfélszolgálat.
    Mobil: 20/373 2570
    e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
    ügyfélszolgálat: hétfő 10-12 óra

    A békéltető testület tagjai:

    • Balaskó Sándor: gépipari, műszaki ügyek
    • Barabás János: épületgépészet, építési ügyek
    • Dr. Vígh Judit: jogi ügyek
    • Gerbely Ferenc: pénzügyi szolgáltatások
    • Dr. Baran Alexandra: jogi ügyek
    • Dr. Nagy László: jogi, építési ügyek
    • Dr. Palatinusné Dr. Gál Anna: jogi ügyek, egészségügy
    • Dr. Rontó Magdolna: jogi ügyek
    • Fancsalszkiné Szabó Edit: kereskedelem, szolgáltatás
    • Bátorfiné Varga Erika: szolgáltatások
     

    Kapcsolat:

    Bénik Andrea

    békéltető testületi ügyintéző


    +36 20 373 2570