Békéltető testület

     

    A hazai általános békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén hozzáférhető vitarendezési fórum, régiós illetékességgel, a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület. 2024. január 1-től a Hajdú-Bihar vármegyei Békéltető Testület jár el a Jász-Nagykun-Szolnok megyei illetőségű ügyekben is.

     

    Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével (kivéve a pénzügyi szolgáltatásokat) kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

    2024. január 1-től a Magyarországon 8 békéltető testület folytatja tevékenységét, illetékességük három megyére terjed ki (kivéve Budapesti, és a Pest vármegyei Békéltető Testületet). A Hajdú-Bihar vármegyei Békéltető testület változatlan helyszínen, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyére kiterjedő illetékességgel látja el a feladatait.

    Fontos tudni, hogy a békéltető testületek 200 000 Ft ügyérték alatti ügyekben kötelező döntést hozhatnak. Az eljárás során hozott egyezség és kötelezés végrehajtható.

    A meghallgatás 2024. január 1-től főszabály szerint online történik, de a fogyasztó kérésére személyes meghallgatás is tartható.

    A vállalkozás továbbra is együttműködési kötelezettséggel tartozik, a meghallgatáson ugyanakkor legalább online részt kell vennie. Ezen felül az eljárás során hozott egyezség, ajánlás és kötelezés végrehajtásáról köteles a testületet tájékoztatni.

    A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel, valamint a békéltető eljárással kapcsolatban.

    Az eljárást természetes személyek, civil szervezetek, egyházak, társasházak, lakásszövetkezetek vehetik igénybe, amennyiben az adott ügyben fogyasztói minőségükben jártak el, azaz nem elsősorban szakmai vagy üzleti tevékenységük végzése körében vették igénybe a szolgáltatást vagy vásárolták az árut.

    A Békéltető Testület a panaszbeadványokat a csatolt iratok alapján, online meghallgatás, illetve kivételesen személyes meghallgatás során dönti el.

    Az eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó, azaz a vásárló, illetve az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be írásbeli kérelem a panaszt alátámasztó bizonyítékok csatolásával, a fogyasztó lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez.

     

    Ügy indítására az alábbi elektronikus kérelem valamely formátumának kitöltésével és benyújtásával van lehetőség:

    Kérelem békéltető testületi eljárárás lefolytatására (iForm)
    Kérelem békéltető testületi eljárárás lefolytatására (ÁNYK)

    Az adatlap az ÁNYK keretprogrammal tölthető ki és küldhető be. A keretprogram letölthető a NAV oldaláról az alábbi linken:

    Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program

    Az eljárás menetéről, a további tudnivalókról a www.bekeltetes.hu és a www.hbmbekeltetes.hu weboldal nyújt tájékoztatást.

     

    Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
    Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

    Ügyintéző: Nemes Brigitta
    Cím: Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza, 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
    Tel: +36 52 500 745, +36 30 958 8719
    Email: bekelteto@hbkik.hu
    Web: www.bekeltetes.hu; www.hbmbekeltetes.hu

    Ügyfélfogadás:
    Kedd, szerda, csütörtök:
    9:00-12:00 és 13:00-15:00
    Hétfőn és pénteken az ügyfélfogadás szünetel