Országos Vizsgafelügyelői Névjegyzék

    Felhívás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott Országos Vizsgafelügyelői Névjegyzékbe történő jelentkezésre

     

    A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll, amelynek ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért. A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (azaz a vizsgafelügyelőt) a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja.

    A területileg illetékes gazdasági kamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) általa kialakított és gondozott vizsgafelügyelői névjegyzékről delegálja a vizsgafelügyelőt az akkreditált vizsgaközpontok által szervezett alábbi szakmai vizsgákra:

    • az Szkr.-ben kiadott Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai vizsgái,
    • a Szakmajegyzékben szereplő szakmák részszakmáinak szakmai vizsgái,
    • kifutó rendszerben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések iskolai rendszerű képzéseinek szakmai vizsgái,

    A vizsgafelügyelői névjegyzékbe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni.

    Az MKIK a kulturális és innovációs miniszter hatáskörébe tartozó, 1. számú mellékletben található szakmák (szakmairányok), részszakmák tekintetében alakítja ki a vizsgafelügyelői névjegyzéket.

     

    A pályázaton történő részvétel feltételei

    A pályázaton az a személy vehet részt, aki

    • az Szkr. 134. § (2) bekezdésében előírt, a megpályázott szakmáknak, szakmairányoknak megfelelő felsőfokú szakirányú szakmai végzetességgel rendelkezik, azaz:
     a) technikumban megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettség, vagy
     b) szakképző iskolában megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezni,
    • tíz év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik,
    • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

     

    A pályázat benyújtása

    A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon kell benyújtani.

    A pályázati adatlap és a kötelező mellékletei:

    • szakmai önéletrajz,
    • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
    • kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása, (amennyiben van),
    • vizsgaelnöki / vizsgafelügyelői / (korábbi) szintvizsga névjegyzékben való szereplés igazolása (megbízólevél, igazolvány másolata),
    • legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás (2 darab ajánlás),
    • szakmai gyakorlat igazolása (alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás vagy cégkivonat, amely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi dátummal ellátva),
    • pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű, a pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa.

     

    Amennyiben a pályázó rendelkezik

    • pedagógiai végzettséggel, és/vagy
    • szakmai vizsgáztatásban vizsgaelnöki gyakorlattal, és/vagy
    • közoktatási és szakmai szakértői referenciákkal, és/vagy
    • szakgimnáziumban, szakképző iskolában szerzett oktatási tapasztalattal,

    kérjük, hogy a fentieket igazoló dokumentumokat szintén csatolja pályázatához.

     

    Elsősorban az alábbi szakmákban várjuk a szakértők jelentkezését:

    • Asztalos, Asztalosipari szerelő, Famegmunkáló
    • Cukrász
    • Elektronikai technikus
    • Erősáramú elektrotechnikus
    • Festő, mázoló, tapétázó, Szobafestő
    • Fodrász
    • Grafikus
    • Hegesztő
    • Ipari informatikai technikus
    • Járműfényező
    • Járműipari karbantartó technikus
    • Karosszérialakatos
    • Kozmetikus technikus
    • Kőműves, Falazó kőműves
    • Légijármű műszerész technikus
    • Légijármű szerelő technikus
    • Nyomdaipari technikus (Nyomtatványfeldolgozó szakirány)
    • Oktatási szakasszisztens
    • Óvodai nevelő
    • Pincér – vendégtéri szakember
    • Szakács
    • Szárazépítő, Gipszkartonszerelő
    • Vasútforgalmi szolgálattevő technikus
    • Vegyész technikus
    • Villanyszerelő

     

    A pályázat benyújtásának határideje

    A pályázatok benyújtása folyamatos. A benyújtott pályázatok elbírálása évente két alkalommal történik. A tavaszi bírálathoz a beadási határidő: 2024. március 14.

    A bírálat eredményéről a jelentkezők írásban kapnak értesítést.

     

    A pályázat benyújtásának módja

    A pályázatokat postai úton kérjük megküldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara címére: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

    Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nyilvántartásba került vizsgafelügyelőknek az MKIK által meghatározott időközönként részt kell vennie a vizsgafelügyelők részére szervezett ismeretmegújító tájékoztató előadásokon, és az ott megszerzett tudásukról számot kell adni. Az első továbbképzést a névjegyzékre kerülést követő egy éven belül kell teljesíteni.

    A borítékon kérjük feltüntetni: „Vizsgafelügyelői névjegyzék

     

     

    A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:

    Hodászy Nelli
    vizsgadelegáló referens
    20/234-2971
    nelli.hodaszy@iparkamaraszolnok.hu