Országos Vizsgafelügyelői Névjegyzék

    Felhívás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott Országos Vizsgafelügyelői Névjegyzékbe történő jelentkezésre

     

    A szakképzésről alkotott törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll, amelynek ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért. A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (azaz a vizsgafelügyelőt) a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (JNSZVKIK) delegálja.

    A JNSZVKIK a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) által kialakított és gondozott vizsgafelügyelői névjegyzékről delegálja a vizsgafelügyelőt az akkreditált vizsgaközpontok által szervezett alábbi (csak a Kereskedelmi és Iparkamarákhoz tartozó) szakmai vizsgákra:

    • az Szkr.-ben kiadott Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai vizsgái,
    • a Szakmajegyzékben szereplő szakmák részszakmáinak szakmai vizsgái,
    • kifutó rendszerben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések iskolai rendszerű képzéseinek szakmai vizsgái,
    • a szakmai képzésben megszerezhető szakképesítések képesítő vizsgái.

     

    A vizsgafelügyelői névjegyzékbe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni.

    A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológiai Miniszter hatáskörébe tartozó, a Szkr. 1. számú mellékletben található szakmák (szakmairányok), részszakmák és szakképesítések tekintetében alakítja ki a vizsgafelügyelői névjegyzéket.

    Kérjük, hogy kizárólag a fentebb meghatározott szakmákra adják be pályázatukat!

     

    A pályázaton történő részvétel feltételei

    A pályázaton az a személy vehet részt, aki

    • az Szkr. 134. § (2) bekezdésében előírt, a megpályázott szakmáknak, szakmairányoknak megfelelő felsőfokú szakirányú szakmai végzetességgel rendelkezik, azaz:
    • technikumban megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettség, vagy
    • szakképző iskolában megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezni,
    • tíz év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik,
    • cselekvőképes, valamint
    • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

     

     A pályázat benyújtása

    A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon kell benyújtani a lakóhely vagy a vállalkozás székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamarához.

    A pályázati adatlap kötelező mellékletei:

    • szakmai önéletrajz,
    • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
    • kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása (amennyiben van),
    • két ajánlás (ebből az egyik kamarai tagtól származzon, a másik lehet szakmai szervezettől),
    • legalább 10 év szakmai gyakorlati időről szóló igazolás – munkáltatói igazolás,
    • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez (a pályázati adatlap mellékletében található)
    • büntetlen előélet igazolása (hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetiben).

    Amennyiben a pályázó rendelkezik

    • pedagógiai végzettséggel, és/vagy
    • szakmai vizsgáztatásban vizsgaelnöki/tagi gyakorlattal, és/vagy
    • közoktatási és szakmai szakértői referenciákkal, és/vagy
    • szakgimnáziumban, szakképző iskolában szerzett oktatási tapasztalattal.

    Kérjük, hogy a fentieket igazoló dokumentumokat szintén csatolja pályázatához (a vizsgabizottsági elnöki és/vagy tagi névjegyzékbe vételt  igazoló dokumentum másolata).

     Pályázatokat elsősorban az alábbi szakmákban várunk:

    • autószerelő (3-4 fő)
    • bőrdíszműves (2-3 fő)
    • bőrtárgykészítő (2-3 fő)
    • cipőkészítő (2-3 fő)
    • építményzsaluzat és fémállványszerelő (2-3 fő)
    • elektronikai technikus (3-4 fő)
    • festő, mázoló, tapétázó (3-4 fő)
    • erősáramú elektrotechnikus (2-3 fő)
    • grafikus (2-3 fő)
    • női szabó (3-4 fő)
    • női fodrász (3-4 fő)
    • kozmetikus (1-2 fő)
    • kőműves (3-4 fő)
    • közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (2-3 fő)
    • kisgyermekgondozó, -nevelő (2-3 fő)
    • pedagógiai és családsegítő munkatárs (2-3 fő)
    • szárazépítő (2-3 fő)
    • vegyésztechnikus (2-3 fő)
    • vízgazdálkodó technikus (2-3 fő)
    • villanyszerelő (2-3 fő)

     

    A pályázat benyújtásának határideje

    A pályázatok benyújtása folyamatos. A benyújtott pályázatok elbírálása évente két alkalommal, január és augusztusi hónapokban történik. Azon pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek az adott évben a januári havi bírálat esetén előző év december 15-ig, az augusztusi bírálat esetén július 15-ig hiánytalanul beérkeznek.

    A beérkezett pályázatokat a hatályos pályázati feltételekben meghatározottaknak megfelelően, előzetesen a területi gazdasági kamara bírálja el és ezt követően, vizsgafelügyelői kinevezési javaslatként továbbítja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére.

    A továbbított vizsgafelügyelői pályázatokkal kapcsolatban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hozza meg a végleges döntést.

    A vizsgafelügyelői kinevezés 5 évre szól.

    A bírálat eredményéről a jelentkezők írásban kapnak értesítést.

     

    A pályázat benyújtásának módja

    A pályázatokat postai úton kérjük megküldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara címére: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

    A borítékon kérjük feltüntetni: „Vizsgafelügyelői névjegyzék

     

    Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nyilvántartásba került vizsgafelügyelőknek három évenként részt kell vennie a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által a vizsgafelügyelők részére szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásukról számot is kell adni. Az első továbbképzést a névjegyzékre kerülést követő egy éven belül kell teljesíteni.

     

    A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:

    Hodászy Nelli
    vizsgadelegáló referens
    20/234-2971
    nelli.hodaszy@iparkamaraszolnok.hu