Gyakorlati képzőhelyek nyilvántartásba vétele és ellenőrzése

    A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet szerint meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételek biztosításával lehet a duális képzésbe bekapcsolódni. A feltételek meglétét és folyamatos fenntartását a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara ellenőrzi. A duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételhez a vállalkozásnak kérelmet kell benyújtania a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet 242. §-a tartalmazza azon előírásokat, amelyeknek meg kell felelnie a szakirányú oktatással foglalkozó oktatóra vonatkozóan.

    A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény 82. § (1) c) pontja alapján olyan szervezet vehető nyilvántartásba, amely a duális képzőhely által vállalt szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik. Az eszköz – és felszerelés jegyzék az IKK honlapján, a következő linken érhető el: https://ikk.hu/gyujto/felnottek-kepzese#kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek

    A nyilvántartásba-vételi eljárás során a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara ellenőrzi ezeknek az eszközöknek/felszereléseknek a meglétét, állapotát és a biztonságos használat körülményeit, dokumentációját. Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek az előírás szerinti feltételeknek megfelelnek, értesítést kapnak a képzőhely nyilvántartásba vételéről.

    A hatósági ellenőrzés során azok a képzőhelyek, amelyek folyamatosan fenntartják az előírás szerinti feltételeket, hatósági bizonyítványt kapnak a további megfelelőségéről, egyúttal lehetőség nyílik képzési tevékenységük fejlesztésének egyeztetésére.

    Az ellenőrzések az érintett szakképző iskola képviselőinek és a gazdasági kamara ellenőri névjegyzékében szereplő szakértőinek közreműködésével valósulnak meg.

    Az ellenőri névjegyzékbe pályázat útján kerülnek be a szakértők.

    Az adatok feldolgozását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kifejlesztett on-line alapú, integrált szoftver segíti.

     

    Kamarai képzőhely ellenőri-szakértői pályázat:

     

    Ellenőrzési jegyzőkönyvek:

    Nyilvántartásba vétel:

    Dobiné Karászi Magdolna

    duális képzési tanácsadó


    (56) 510-629
    +36 20 238 5982

    Magyari Zoltán

    duális képzési tanácsadó


    (56) 510-626
    +36 20 255 8642

    Petrovay Zoltánné

    duális képzési tanácsadó


    (56) 510-626
    +36 20 256 9741

    Polovicsné Hajcser Katalin

    duális képzési tanácsadó


    (57) 500-498
    +36 20 256 2674

    Hatósági ellenőrzés:

    Mondiné Kovács Krisztina

    ágazati koordinátor;
    duális képzési hatósági ügyintéző


    (56) 510-627
    +36 20 298 7133