Gyakorlati képzőhelyek nyilvántartásba vétele és ellenőrzése

    A sikeres szakképzésben, a szakmai utánpótlás nevelésében elengedhetetlen a gazdálkodó szervezetek szerepvállalása. Ahhoz, hogy egy vállalkozás, vállalkozó tanulót foglalkoztasson, rendelkeznie kell az adott szakma oktatásához előírt jogszabályi, személyi és tárgyi feltételekkel.

    A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 60. § (1) és (6) szerint a gazdasági kamara megkeresés alapján, egyébként hivatalból ellenőrzi a nyilvántartásban szereplő gyakorlati képzést szervező szervezet szakképzési tevékenységét.

    Az ellenőrzési folyamat két feladatcsoportot foglal magába:

    • bevezető ellenőrzés
    • köztes ellenőrzés.

    A bevezető ellenőrzés során azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek az előírás szerinti feltételeknek megfelelnek, határozatot kapnak a képzőhely nyilvántartásba vételéről.

    A köztes ellenőrzés során azok a képzőhelyek, amelyek folyamatosan fenntartják az előírás szerinti feltételeket, határozatot kapnak a további megfelelőségéről, egyúttal lehetőség nyílik képzési tevékenységük fejlesztésének egyeztetésére.

    Az ellenőrzések az érintett szakképző iskola képviselőinek és a gazdasági kamara ellenőri névjegyzékében szereplő szakértőinek közreműködésével valósulnak meg.

    Az ellenőri névjegyzékbe pályázat útján kerülnek be a szakértők.

    Az adatok feldolgozását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kifejlesztett on-line alapú, integrált szoftver segíti.

    Nyilvántartásba vétel:

    A szakirányú oktatást tanteremben, tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között kell megszervezni. Munkahelyi körülmények között szakirányú oktatás akkor folytatható, ha a munkahely, vállalkozó megfelel a jogszabályi előírásoknak. A duális képzőhelyek nyilvántartását a gazdasági kamara vezeti.
     

    Kamarai ellenőr-szakértői pályázat:

     

    Ellenőrzési jegyzőkönyvek:

    Kapcsolat:

    Mondiné Kovács Krisztina

    ágazati koordinátor


    (56) 510-627
    +36 20 298 7133