Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzék

    Felhívás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe történő jelentkezésre

     

    A pályázat kiírás célja

    A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján a gazdasági kamara az adott ágazatában történő munka végzéshez szükséges szakmai alaptudást és kompetenciát országosan egységes eljárás keretében mérő ágazati alapvizsga megszervezéséhez, az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvétel céljából pályázatot hirdet.

    Az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni.

     

    A pályázaton történő részvétel feltételei

    A pályázaton az a személy vehet részt, aki az ágazati alapvizsga ágazatának megfelelő:

    • szakirányú szakmunkás bizonyítvánnyal és mesterlevéllel, továbbá tíz éves szakmai gyakorlattal, vagy
    • szakirányú technikusi oklevéllel, tíz éves szakmai gyakorlattal, vagy
    • akkreditált felsőfokú szakmai bizonyítvánnyal, tíz éves szakmai gyakorlattal, vagy
    • szakirányú főiskolai, egyetemi diplomával és öt éves szakmai gyakorlattal rendelkezik és büntetlen előéletű (hatósági erkölcsi bizonyítvány).

    Előnyben részesül az, aki

    • kamarai vagy gazdasági érdekképviseleti tag, illetve
    • szerepel a szintvizsga/vizsgafelügyelői/szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben (adott szakmában/ágazatban).

     

     A pályázat benyújtása

    A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon kell benyújtani a lakóhely vagy a vállalkozás székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamarához.

    A pályázati adatlap kötelező mellékletei:

    • szakmai önéletrajz,
    • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
    • kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása (amennyiben van),
    • legalább két szakmai szervezet ajánlása (ebből az egyik kamarai tagtól származzon, a másik lehet szakmai szervezettől),
    • A szakmai gyakorlati időről szóló igazolás – munkáltatói igazolás,
    • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
    • büntetlen előélet igazolása (hatósági erkölcsi bizonyítvány).

    Amennyiben a pályázó rendelkezik

    • pedagógiai végzettséggel, és/vagy
    • szakmai vizsgáztatásban vizsgaelnöki gyakorlattal, és/vagy
    • közoktatási és szakmai szakértői referenciákkal, és/vagy
    • szakgimnáziumban, szakképző iskolában szerzett oktatási tapasztalattal,

    kérjük, hogy a fentieket igazoló dokumentumokat szintén csatolja pályázatához.

    Pályázatokat elsősorban az alábbi ágazatokban várunk:

    • egészségügyi technika (2-3 fő)
    • elektronika és elektrotechnika (4-5 fő)
    • épületgépészet (4-5 fő)
    • fa- és bútoripar (4-5 fő)
    • kisgyermekgondozó, -nevelő (2-3 fő)
    • vegyipar (2-3 fő)

     

    A pályázat benyújtásának határideje és módja:

    Pályázni a területi gazdasági kamarák honlapján közzétett ágazatokra lehet.

    A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon kell benyújtani.

    Jelen pályázati felhívás benyújtási határideje 2020. november 30.

    A benyújtott pályázatok elbírálása december hónapban történik.

    A pályázatok benyújtása ezt követően folyamatos. A benyújtott pályázatok elbírálása a továbbiakban évente két alkalommal, január és augusztusi hónapokban történik. Azon pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek az adott évben a januári havi bírálat esetén előző év december 15-ig, az augusztusi bírálat esetén július 15-ig hiánytalanul beérkeznek.

    A beérkezett pályázatokat a hatályos pályázati feltételekben meghatározottaknak megfelelően a területi gazdasági kamara bírálja el, és ágazati alapvizsga elnöki kinevezési javaslatként továbbítja az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére.

    A megfelelő ágazati alapvizsga elnöki pályázatokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyja jóvá.

    Az ágazati alapvizsga elnök kinevezése 3 évre szól azzal, hogy az újonnan kinevezett ágazati alapvizsga elnöknek a kinevezést követő 6 hónapon belül – feladatának megfelelő szakmai színvonalon történő ellátása érdekében – tájékoztató előadáson kell részt venni és sikeres tesztet kell írni.

     

    A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

    • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
    • részletes szakmai önéletrajz,
    • kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása (amennyiben van),
    • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
    • a pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű.

     

    A pályázatokat postai úton kérjük megküldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara címére:

    5000 Szolnok, Verseghy park 8.

    A borítékon kérjük feltüntetni: „Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzék

    Az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvételről a pályázó írásos értesítést és a jogosultságot tanúsító igazolást kap.

    A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:

    Szabó Zoltán
    vizsgadelegáló referens
    20/256-4909
    zoltan.szabo@iparkamaraszolnok.hu