Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzék

    Felhívás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe történő jelentkezésre

     

    A pályázat kiírás célja

    A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján a gazdasági kamara az adott ágaztában történő munka végzéshez szükséges szakmai alaptudást és kompetenciát mérő ágazati alapvizsga megszervezéséhez, az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvétel céljából pályázatot hirdet.

    Az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni.

     

    A pályázaton történő részvétel feltételei

    A pályázaton az a személy vehet részt, aki az ágazati alapvizsga ágazatának megfelelő:

    • szakirányú szakmunkás bizonyítvánnyal és mesterlevéllel, továbbá tíz éves szakmai gyakorlattal, vagy
    • szakirányú technikusi oklevéllel, tíz éves szakmai gyakorlattal, vagy
    • akkreditált felsőfokú szakmai bizonyítvánnyal, tíz éves szakmai gyakorlattal, vagy
    • szakirányú főiskolai, egyetemi diplomával és öt éves szakmai gyakorlattal

    rendelkezik és büntetlen előéletű (hatósági erkölcsi bizonyítvány).

    Előnyben részesül az, aki

    • kamarai vagy gazdasági érdekképviseleti tag, illetve

    szerepel a vizsgafelügyelői névjegyzékben (adott szakmában/ágazatban).

     

    A pályázat benyújtásának határideje és módja:

    Pályázni a területi gazdasági kamarák honlapján közzétett ágazatokra lehet, elsősorban az alábbiakban várjuk a szakértőket:

    • Egészségügyi technika
    • Fa- és bútoripar
    • Kreatív
    • Oktatás
    • Sport
    • Vegyipar

     

    A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon kell benyújtani.

    A pályázatok benyújtása folyamatos, de a tavaszi bírálathoz a beadási határidő: 2024. március 14.

    A beérkezett pályázatokat a hatályos pályázati feltételekben meghatározottaknak megfelelően a területi gazdasági kamara bírálja el, és ágazati alapvizsga elnöki kinevezési javaslatként továbbítja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére.

    A megfelelő ágazati alapvizsga elnöki pályázatokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyja jóvá.

    Az ágazati alapvizsga elnök kinevezése 3 évre szól azzal, hogy az újonnan kinevezett ágazati alapvizsga elnöknek a kinevezést követő 6 hónapon belül, illetve a kinevezés meghosszabbításától számított 3 hónapon belül – feladatának megfelelő szakmai színvonalon történő ellátása érdekében – vizsgát kell tenni.

     

    A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

    • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
    • szakmai önéletrajz,
    • kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása (amennyiben van),
    • vizsgaelnöki / vizsgafelügyelői / szintvizsga névjegyzékben való szereplés igazolása (megbízólevél, igazolvány másolata),
    • legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás,
    • szakmai gyakorlat igazolása, alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás vagy vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat, amely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi dátummal ellátva,
    • a pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű
    • a pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa.

     

    Az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvételről a pályázó írásos értesítést és a jogosultságot tanúsító igazolást kap.

    A pályázatokat postai úton kérjük megküldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara címére: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

    A borítékon kérjük feltüntetni: „Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzék

     

     

    A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:

    Hodászy Nelli
    vizsgadelegáló referens
    20/234-2971
    nelli.hodaszy@iparkamaraszolnok.hu