A kamarai regisztráció folyamata

   A vállalkozások az elektronikus regisztrációt segítő szoftver segítségével, vagy a kamarai honlapról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után postai úton, a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához címezve, illetve személyesen, a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban nyújthatják be regisztrációs kérelmüket (5000 Szolnok, Verseghy park 8. vagy 5100 Jászberény, Szabadság tér 3.).

   Az adatlap elektronikus, online verziója lehetővé teszi a gyors, számítógéppel történő kitöltést.

   Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

   Az adatlap kitöltését szintén a honlapokon elérhető kitöltési útmutató segíti.

   A nyilvántartásba vételhez szükséges regisztrációs adatlap beszerezhető a kamara ügyfélszolgálatain, valamint a kitöltési útmutatóval és tájékoztatóval együtt letölthető honlapunkról.

   A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak a területi kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

   A banki átutalás mellett, lehetőség van ügyfélszolgálatokon történő befizetésre is.

   A kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

   A vállalkozások kamarai nyilvántartása legkésőbb 2012. június 1-től nyilvános az interneten, az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról szabadon elérhető.

   Köszönjük, hogy regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy olyan kamarai nyilvántartás jöhessen létre, amely szándékaink szerint javítja az üzleti forgalom biztonságát, a vállalkozások és a kormányzat számára egyaránt hasznosítható információkkal tud szolgálni.

   A regisztráció folyamatának összefoglalása

   Szentesi Ildikó

   kamarai regisztrációs ügyintéző

   +36203136656


   Füleki Dávid

   kamarai regisztrációs ügyintéző;
   weblap adminisztrátor

   +36205368896