A kamarai regisztráció folyamata

    A vállalkozások az elektronikus regisztrációt segítő szoftver segítségével, vagy a kamarai honlapról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után postai úton, a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához címezve, illetve személyesen a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban nyújthatják be regisztrációs kérelmüket (5000 Szolnok, Verseghy park 8. vagy 5100 Jászberény, Szabadság tér 3.).

    Az adatlap elektronikus, online verziója lehetővé teszi a gyors, számítógéppel történő kitöltést.

    Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

    Az adatlap kitöltését szintén a honlapokon elérhető kitöltési útmutató segíti.

    A nyilvántartásba vételhez szükséges regisztrációs adatlap beszerezhető a kamara ügyfélszolgálatain, valamint a kitöltési útmutatóval és tájékoztatóval együtt letölthető honlapunkról.

    A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak az országos kereskedelmi és iparkamara (MKIK) erre a célra elkülönített bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők.

    A kérelmező a nyilvántartásba vételről elektronikus értesítést, igazolást kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, amely a banki bizonylat, elektronikus igazolás alapján elszámolható.

    A vállalkozások kamarai nyilvántartása legkésőbb 2012. június 1-től nyilvános az interneten, az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról szabadon elérhető.

    Köszönjük, hogy regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy olyan kamarai nyilvántartás jöhessen létre, amely szándékaink szerint javítja az üzleti forgalom biztonságát, a vállalkozások és a kormányzat számára egyaránt hasznosítható információkkal tud szolgálni.

    Szentesi Ildikó

    kamarai regisztrációs ügyintéző


    (56) 510-618
    +36 20 313 6656

    Füleki Dávid

    kamarai regisztrációs ügyintéző;
    weblap adminisztrátor


    (56) 510-618
    +36 20 536 8896