Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

    Nagyon megtisztelő számomra, az MFKB elnöki tisztségének betöltése. Célom, hogy erősíteni tudjuk a szakképzés szerepét, elfogadottságát a megyében. A szakképzésnek a gazdaság valós igényeit kell tükröznie, s az MFKB-nak a szakképzés és a gazdaság közötti hidat kell megteremtenie úgy, hogy mindemellett képes a megyei érdekeket országos szinten is hatékonyan képviselni.

    A 2016 márciusában megalakult Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által hároméves időtartamra felkért tagokból álló, az adott megye illetékességi területén működő testület, amely a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 49. bekezdésében foglaltak figyelembevételével végzi tevékenységét.

    A Bizottság 2016. március 18- ülésén az alábbi delegáltakkal kezdte meg három éves munkáját

    Kapcsolat:

    Mondiné Kovács Krisztina

    szintvizsga referens;
    munkaerőpiaci referens

    +36202987133


    Név Delegáló szervezet E-mail
    Szoták-Nóvé Mária Elnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara maria.nove@claas.com
    Kugler Krisztián Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kuglerk@lab.hu
    Libor József Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács liborj@szolf.hu
    Dániel Csaba Nemzeti Agrárkamara daniel.csaba@citromail.hu
    Gyökeres Sándor Tanácskozási jogú delegált Földművelésügyi Minisztérium gyokeressandor@gmail.com
    A Bizottság munkája során javaslatot tesz a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint az országos, regionális, fővárosi és megyei beiskolázást figyelembe véve a szakképzés megyei szükségleteire;

    Az adott megyében a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendeletben meghatározott ösztöndíjra jogosító szakképesítésekre;

    A megyében folytatott szakképzésben indított, állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) és a megyében indítható szakképesítések keretszámaira (beiskolázási arányaira), valamint az iskolarendszeren kívüli szakmai képzések közül az állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzések vonatkozásában a felnőttképzésről szóló törvény alapján támogatható szakképesítésekre.

    A szakképzés irányaira és a beiskolázási arányokra vonatkozó javaslatot a bizottság a felnőttoktatást is magába foglaló iskolai rendszerű szakképzésben az állam által elismert szakképesítésekre, és a szakközépiskolák ágazati képzéseire vonatkozóan a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által meghatározott formai követelményeknek megfelelően teszi meg.


    A Bizottság további feladatai, hatáskörei:

    • együttműködik valamennyi a szakképzés-fejlesztésben érintett szervezettel a szakképzési feladatok és a szakképzésfejlesztés tervezésében;
    • közreműködik munkaerő-piaci információk, a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági adatok és prognózisok alapján a nemzetgazdasági igények és a szakképzés fejlesztésének összehangolásában; a pályaorientációs és a pályakövetési feladatok megvalósításában
    • kidolgozza az iskolarendszerű szakképzés fejlesztésének az adott megyére vonatkozó, a szakképzés irányainak és beiskolázási arányok rövid és középtávú tervét tartalmazó koncepcióját, amely a megye hosszú és középtávú területfejlesztési stratégiájának részét képezi; (Szakképzés Fejlesztési Koncepció)
    • állást foglal fenntartói megkeresés esetén a szakképzést érintő fenntartói döntések megyei munkaerő-piaci kereslettel összefüggő megalapozottságáról;
    • részt vesz az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésével összefüggő pályázatok, fejlesztési programok elkészítésében, lebonyolításában; pályaorientációs, és pályakövetési rendszer működtetésében;
    • ellátja a külön jogszabályban meghatározott feladatokat;
    • kezdeményezi az arra hatáskörrel rendelkező szervezetek és intézmények felé az iskolai rendszerű szakképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint a közoktatásban és a felsőoktatásban folyó szakképzés összhangjának megteremtésével kapcsolatban, a bizottság által indokolt változtatások megtételét;
     

    Csatolt állományok:

    Szakképzés Fejlesztési Koncepció

    A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakmaszerkezeti javaslattétele a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan:

    Javaslattétel hiány szakképesítésekre

    A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakmaszerkezeti javaslattétele a 2018/2019-as tanévre vonatkozóan:

    Javaslat ágazatokra
    Javaslat iskolai rendszeren kívüli szakképesítésekre
    Javaslat iskolai rendszerű szakképesítésekre
    Javaslattétel hiány szakképesítésekre

    A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakmaszerkezeti javaslattétele a 2017/2018-as tanévre vonatkozóan:

    Javaslat ágazatokra
    Javaslat iskolai rendszeren kívüli szakképesítésekre
    Javaslat iskolai rendszerű szakképesítésekre
    Javaslattétel hiány szakképesítésekre

    Kormány rendelet a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről:

    Magyar Közlöny 2017. évi 199. szám

    Kormány rendelet a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről:

    Magyar Közlöny 164. szám