Gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás

    A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a gyakorlati oktatóként alkalmazott szakembereket/szakoktatókat érinti, akik iskolán kívüli (külső) gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben.

    Ez a képzés fejlődési lehetőséget biztosít a gyakorlati oktatóknak, szakoktatóknak a tanulókkal való egyes problémás szituációk kezelésében, ugyanakkor minőségi tudásra tehetnek szert, amely segítségével magasabb színvonalra emelhető a gyakorlati oktatás.

    Gyakorlati oktató az lehet, aki szakmai szakképesítéssel (több szakmai képzettség esetén akár több szakmában is) és meghatározott idejű, (4,5-5 év) igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik

    A bemeneti követelmények teljesülése esetén a gyakorlati képzőhely minősítése, értékelése alapján, cél olyan munkavállaló, leendőbeli gyakorlati oktató kiválasztása, aki:

    • szakmailag elhivatott
    • magas színvonalon műveli szakmájat
    • alkalmas arra, hogy a szakmai és vizsgakövetelményekben kiadott képzési követelmények gyakorlati részének oktatását teljesíteni tudja,
    • szakmai tudását képes átadni és
    • személyiségével pozitív irányba befolyásolja a tanulóképzés eredményességét.

     

    A képzési idő összesen 50 óra, amely két szakaszból tevődik össze:

    • 25 óra elmélet (3 nap) és
    • 25 óra tréning (3 nap).

     

    A 2022. szeptemberében induló 50 órás kamarai gyakorlati oktatói képzésre várjuk jelentkezését:

    Elméleti képzés: 2022. ősz
    Gyakorlati/tréningképzés: 2022. ősz

    A képzés megvalósítása a jelentkezők létszámától függ, ezért kérjük, jelentkezését mielőbb adja le!

     

    1. Az elméleti képzési szakasz pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjed ki. A fiatal generáció oktatása során felmerülő nevelési, kommunikáció nehézségekben jelentenek segítséget, a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretek pedig segítenek a precíz adminisztrációban.
    2. tréning szakasz során  életszerű szituációkkal találkozhatnak, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében. A tréning végén az előadó egyedi tanácsokkal tudja ellátni a résztvevőket.
    3. A vizsga szakaszban az elméleti képzést egy online vizsga  a tréninget egy szituációs helyzetben teljesítendő gyakorlati vizsga zárja, amelynek sikeressége esetén tanúsítványt vehetnek kézhez a vizsgázók. A tanúsítvány a birtokosát feljogosítja a  szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény vonatkozó rendelkezései: 2. § 20a. és 20b. pontok, 31. §, valamint a 92/E. § (3) bekezdésében meghatározott egyéb feltételek teljesítése mellett a gyakorlati oktatói tevékenység folyatására.

     

    Felhívjuk minden gyakorlati képzéssel jelenleg vagy a jövőben foglalkozó gazdálkodó és egyéb szervezet, valamint gyakorlati oktató figyelmét, hogy 2019. szeptember 1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben, kivéve, ha a szakképzési törvény 31. § (3) bekezdésében leírt mentességében nem részesül.

    A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga költsége 114.300.-Ft/fő, mely az Innovációs és Technológiai Minisztérium 80%-os támogatásával valósul meg, így a fizetendő 20%-os önköltség: 22.860 Ft/fő.

    A képzésre és vizsgára egy időben kell jelentkezni a területi kamaráknál a jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével. Az önrész összegének befizetése és a képzési szerződés megkötése a képzés első napjáig esedékes.

     

    Az elmúlt évben közel 200 szakember vett részt képzésen és szerezte meg a kamarai gyakorlati oktatói tanúsítványt.

    Jelentkezzen Ön is, és legyen Tanúsítvánnyal rendelkező gyakorlati oktató!

     


     

    Kamarai gyakorlati oktatói képzés készségfejlesztő továbbképzés

     

    A Kereskedelmi és Iparkamara készségfejlesztő továbbképzést indít duális képzésben oktató,

    • kamarai gyakorlati  oktatói vizsgával vagy
    • mestervizsgával rendelkező szakemberek részére .

    A képzés célja, hogy a tanulókkal foglalkozó oktatóknak lehetőséget biztosítani a

    • Z generáció teljesítménymotivációs módszereinek megismertetésre,
    • az együttműködés, a kommunikáció, a konfliktuskezelés területének fejlesztésére, valamint
    • az ön-és társismereti kompetenciák növelésére, sztereotípiák leküzdésére.

    A képzés időtartama: 16 óra.

    A következő képzés várható időpontja: 2022. szeptember.

    Képzés helyszíne: JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara, 5000 Szolnok, Verseghy park 8. I. emelet, Tanácsterem.

    A képzés önköltsége bruttó:  5000.-Ft/fő,  amit átutalása kérünk teljesíteni, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei (JNSZM) Kereskedelmi és Iparkamara 11745004-20130116-00000000 bankszámla számára, a jelentkezés visszaigazolást követően, a képzés megkezdéséig.

    A képzés elvégzéséről szóló igazolás: Tanúsítvány.

    A képzési csoport létszáma maximalizált, ezért a jelentkezések sorrendjét követve tudjuk a képzésre regisztrálni.

     


     

    Felelős munkatárs:

    Sztrunga Erika
    gyakorlati oktatói referens

    Tel: +36 20 414 2132; (56) 510-620
    E-mail: erika.sztrunga@iparkamaraszolnok.hu

    Letölthető dokumentumok:

    Kapcsolat:

    Sztrunga Erika

    GYOR referens


    (56) 510-620
    +36 20 414 2132