A pártoló tag a kamara osztályaiban, munkabizottságaiban tanácskozási joggal részt vehet, jogai és kötelezettségei azonosak a kamarai tag  jogaival és kötelezettségeivel, kamarai tisztségre azonban nem választható és nem választhat. A pártoló tagnak szavazati joga nincs.

A pártoló tagja regisztrációra nem kötelezett, de a kamara, mint pártoló tagot saját nyilvántartásában feltünteti.

A kamara pártoló tagja lehet:

  • minden bel-és külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ( a kamarai törvény 2.§ (a) pontja szerinti gazdálkodó szervezetek kivételével), valamint a 18. életévét betöltött személy, aki kifejezetten ilyen jelleggel lép a tagok közé
  • Szolnok megyében tevékenykedő társadalmi szervezet
  • oktatási intézmény
  • és természetes személy

A pártoló tag tagdíja évi 12000 Ft (minimum tagdíj).

 

Mit kell tenni, ha pártoló tag szeretne lenni?

Ki kell tölteni és aláírva visszajuttatni a kamarába a pártoló tag jelentkezési lapot.

 

Hogyan szűnik meg a pártolói tagság?

A pártoló tag megszüntetése iránti igényének bejelentésével (írásban).

 

Kapcsolat:

Halász Imréné

önkéntes kamarai tagok ügyintézője

+36202564938