Tájékoztató
a gazdálkodó szervezetek kötelező regisztrációjáról
és a kamarai hozzájárulás megfizetéséről

 

Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását.

A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz:

2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek

  • kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
  • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),
  • a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.

Lényeges továbbá, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

A gazdálkodó szervezet a megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles öt munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni. (Az adatmódosítás írásban – levél, e-mail – kérhető. A módosításhoz nincs formanyomtatvány, de igény esetén a regisztrációs adatlap kitölthető az új adatokkal és a vállalkozás adószámával.) A kamarai nyilvántartásból való törlésért, illetve a változás-bejelentés alapján történő adatmódosításért díjat nem kell fizetni.

2013. január 1-ét követően a regisztrált vállalkozások ismételt regisztrációra nem kötelezettek, azonban a kamarai közfeladatok ellátásához történő hozzájárulásként a gazdálkodó szervezet köteles kamarai hozzájárulást fizetni. A kamarai hozzájárulás összege évi 5.000 forint. A kamarai hozzájárulást a tárgyév március 31-ig kell megfizetni a kamarai nyilvántartást vezető területi kamara részére.

 

Kamarai hozzájárulás

Díja:

5000 Ft/év

Befizetés határideje:

március 31.

Bankszámlaszám:

11745004-20130123

Bank:

OTP Bank

Kedvezményezett:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (JNSZMKIK)

Nemzetközi számlaszám (IBAN):

HU42 1174 5004 2013 0123 0000 0000

BIC (SWIFT) kód:

OTPVHUHB

Közlemény:

„kamarai hozzájárulás” megnevezés, „vállalkozás adószáma”

Kapcsolat:

Szentesi Ildikó

kamarai regisztrációs ügyintéző;
pályaorientációs adminisztrátor

+36203136656


Füleki Dávid

kamarai regisztrációs ügyintéző;
weblap adminisztrátor

+36205368896