A vállalkozások az elektronikus regisztrációt segítő szoftver segítségével, vagy a kamarai honlapról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után postai úton, a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához címezve, illetve személyesen, a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban nyújthatják be regisztrációs kérelmüket (5000 Szolnok, Verseghy park 8. II. emelet, 5100 Jászberény, Táncsics utca 3.)

Az adatlap elektronikus, online verziója lehetővé teszi a gyors, számítógéppel történő kitöltést.

Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

Az adatlap kitöltését szintén a honlapokon elérhető kitöltési útmutató segíti.

A nyilvántartásba vételhez szükséges regisztrációs adatlap beszerezhető a kamara ügyfélszolgálatain:

  • 5000 Szolnok, Verseghy park 8. II. emelet,
  • 5100 Jászberény, Táncsics utca 3.

valamint a kitöltési útmutatóval és tájékoztatóval együtt letölthető honlapunkról.

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak a területi kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített 11745004-20130123 számú bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

A banki átutalás mellett, lehetőség van ügyfélszolgálatokon történő befizetésre is.

A kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

A vállalkozások kamarai nyilvántartása legkésőbb 2012. június 1-től nyilvános az interneten, az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról szabadon elérhető.

Köszönjük, hogy regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy olyan kamarai nyilvántartás jöhessen létre, amely szándékaink szerint javítja az üzleti forgalom biztonságát, a vállalkozások és a kormányzat számára egyaránt hasznosítható információkkal tud szolgálni.

A regisztráció folyamatának összefoglalása

Szentesi Ildikó

kamarai regisztrációs ügyintéző

+36203136656


Füleki Dávid

kamarai regisztrációs ügyintéző;
weblap adminisztrátor

+36205368896