Hazánkban a Békéltető Testületek létét, jogai alapjait a fogyasztóvédelmi jog kódexét, jelentő fogyasztóvédelmi törvény 1997. évi CLV. törvény teremti meg, melynek IV. fejezete – 18-39. szakasza – szabályozza Békéltető Testület eljárását. Bár maga a fogyasztóvédelmi törvény 1998. január 1-én hatályba lépett, a Békéltető Testületekre vonatkozó rendelkezések csak 1999. január 1- től hatályosak és alkalmazandók. Ennek oka egyszerű. A jogalkalmazónak meg kell teremtenie a békéltető eljárások zavartalan lefolytatásának feltételeit.

Békéltető testület

Ilyen, a működéshez elengedhetetlen feltétel volt, hogy minden békéltető testületnél – az erre jogosult szervezetnek – ki kellet jelölniük a tagokat, meg kellet állapodniuk a működtetéssel összefüggő valamennyi személyi és tárgyi feltétel kérdésében.

A testületek hatáskörébe az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Jász-Nagykun- Szolnok Megyében a Békéltető Testület 1999. február 26-án 10 taggal alakult meg. A békéltető testület elnökből, elnökhelyettesből és tagokból áll, amelynek létszáma 10 és 30 között változhat. A testületi tagokat megállapodás alapján a gazdasági kamarák és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek egyenlő arányban jelölik ki. A testületi tagjairól a működtető kamara (JNSZMKIK) listát vezet.

Elnök: Dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit

A testületi tagok megbízatása 3 évre szól és újraválaszthatók.

Cím: Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. szoba

Mobil: 20/373 2570 (10-14 óráig)

e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

ügyfélszolgálat: hétfő 10-12 óra

A békéltető testület gazdasági kamarák által jelölt tagjai:

 • Balaskó Sándor: gépipari, műszaki ügyek
 • Barabás János: épületgépészet, építési ügyek
 • Dr. Széll Emília: jogi ügyek
 • Dr. Vígh Judit: jogi ügyek
 • Gerbely Ferenc: pénzügyi szolgáltatások
 • Kiss János: agrár, mezőgazdasági ügyek

A békéltető testület fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek által jelölt tagjai:

 • Dr. Baran Alexandra: jogi ügyek
 • Dr. Nagy László jogi, építési ügyek
 • Dr. Palatinusné Dr. Gál Anna jogi ügyek, egészségügy
 • Dr. Rontó Magdolna jogi ügyek
 • Fancsalszkiné Szabó Edit kereskedelem, szolgáltatás
 • Kudlik Éva kereskedelem, vendéglátás, utazás
 • Pákozdiné Nyári Gabriella szolgáltatások