Országos Vizsgafelügyelői Névjegyzék

   Felhívás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott Országos Vizsgafelügyelői Névjegyzékbe történő jelentkezésre

   Tisztelt Pályázók! Tájékoztatom Önöket, hogy a 2021. januárig beadott pályázatok megyei és országos elbírálása megtörtént, a névjegyzékbe történő felvételről szóló levél postázása folyamatban van.

   2021.05.04.

   Üdvözlettel:

   Szabó Zoltán

    

   A szakképzésről alkotott törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll, amelynek ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért. A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (azaz a vizsgafelügyelőt) a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (JNSZMKIK) delegálja.

   A JNSZMKIK a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) által kialakított és gondozott vizsgafelügyelői névjegyzékről delegálja a vizsgafelügyelőt az akkreditált vizsgaközpontok által szervezett alábbi (csak a Kereskedelmi és Iparkamarákhoz tartozó) szakmai vizsgákra:

   • az Szkr.-ben kiadott Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai vizsgái,
   • a Szakmajegyzékben szereplő szakmák részszakmáinak szakmai vizsgái,
   • kifutó rendszerben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések iskolai rendszerű képzéseinek szakmai vizsgái,
   • a szakmai képzésben megszerezhető szakképesítések képesítő vizsgái.

    

   A vizsgafelügyelői névjegyzékbe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni.

   A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológiai Miniszter hatáskörébe tartozó, a Szkr. 1. számú mellékletben található szakmák (szakmairányok), részszakmák és szakképesítések tekintetében alakítja ki a vizsgafelügyelői névjegyzéket.

   Kérjük, hogy kizárólag a fentebb meghatározott szakmákra adják be pályázatukat!

    

   A pályázaton történő részvétel feltételei

   A pályázaton az a személy vehet részt, aki

   • az Szkr. 134. § (2) bekezdésében előírt, a megpályázott szakmáknak, szakmairányoknak megfelelő felsőfokú szakirányú szakmai végzetességgel rendelkezik, azaz:
   • technikumban megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettség, vagy
   • szakképző iskolában megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezni,
   • tíz év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik,
   • cselekvőképes, valamint
   • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

    

    A pályázat benyújtása

   A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon kell benyújtani a lakóhely vagy a vállalkozás székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamarához.

   A pályázati adatlap kötelező mellékletei:

   • szakmai önéletrajz,
   • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
   • kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása (amennyiben van),
   • két ajánlás (ebből az egyik kamarai tagtól származzon, a másik lehet szakmai szervezettől),
   • legalább 10 év szakmai gyakorlati időről szóló igazolás – munkáltatói igazolás,
   • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez (a pályázati adatlap mellékletében található)
   • büntetlen előélet igazolása (hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetiben).

   Amennyiben a pályázó rendelkezik

   • pedagógiai végzettséggel, és/vagy
   • szakmai vizsgáztatásban vizsgaelnöki/tagi gyakorlattal, és/vagy
   • közoktatási és szakmai szakértői referenciákkal, és/vagy
   • szakgimnáziumban, szakképző iskolában szerzett oktatási tapasztalattal.

   Kérjük, hogy a fentieket igazoló dokumentumokat szintén csatolja pályázatához (a vizsgabizottsági elnöki és/vagy tagi névjegyzékbe vételt igazoló dokumentum másolata).

    

   A pályázat benyújtásának határideje

   Jelen pályázati felhívás benyújtási határideje 2020. november 20. A benyújtott pályázatok elbírálása november vége-december hónapban történik.

   A pályázatok benyújtása ezt követően folyamatos. A benyújtott pályázatok elbírálása a továbbiakban évente két alkalommal, január és augusztusi hónapokban történik. Azon pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek az adott évben a januári havi bírálat esetén előző év december 15-ig, az augusztusi bírálat esetén július 15-ig hiánytalanul beérkeznek.

   A beérkezett pályázatokat a hatályos pályázati feltételekben meghatározottaknak megfelelően a területi gazdasági kamara bírálja el és vizsgafelügyelői kinevezési javaslatként továbbítja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére.

   A megfelelő vizsgafelügyelői pályázatokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyja jóvá.

   A bírálat eredményéről a jelentkezők írásban kapnak értesítést.

    

   A pályázat benyújtásának módja

   A pályázatokat postai úton kérjük megküldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara címére: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

   A borítékon kérjük feltüntetni: „Vizsgafelügyelői névjegyzék

    

   Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nyilvántartásba került vizsgafelügyelőknek három évenként részt kell vennie a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által a vizsgafelügyelők részére szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásukról számot is kell adni. Az első továbbképzést a névjegyzékre kerülést követő egy éven belül kell teljesíteni.

    

   A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:

   Szabó Zoltán
   vizsgadelegáló referens
   20/256-4909
   zoltan.szabo@iparkamaraszolnok.hu