Mesterképzés és -vizsgáztatás

   Tájékoztató a kamarai gyakorlati oktatói képzésről és vizsgáról

   A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a gyakorlati oktatóként alkalmazott szakembereket/szakoktatókat érinti, akik iskolán kívüli (külső) gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben.

   Ez a képzésfejlődési lehetőséget biztosít a gyakorlati oktatóknak, szakoktatóknak a tanulókkal való egyes problémás szituációk kezelésében, ugyanakkor minőségi tudásra tehetnek szert, amely segítségével magasabb színvonalra emelhető a gyakorlati oktatás.

   A képzéssel a kor követelményeinek megfelelő ismeretekre készülhetnek fel a gyakorlati oktatók, amely ismereteket a mindennapi munka során hasznosítani tudnak.

   Bemeneti követelmény:

   • az oktatni kívánt szakiránynak megfelelő szakmai képzettség és a
   • minimum 5 év szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása.

   A bemeneti követelmények teljesülése esetén, a gyakorlati képzőhely feladata, olyan munkavállaló, leendőbeli gyakorlati oktató delegálása, aki:

   • szakmailag elhivatott
   • magas színvonalon műveli szakmájat
   • alkalmas arra, hogy a szakmai és vizsgakövetelményekben kiadott képzési követelmények gyakorlati részének oktatását teljesíteni tudja,
   • szakmai tudását képes átadni és
   • személyiségével pozitív irányba befolyásolja a tanulóképzés eredményességét.

   A képzési idő összesen 50 óra, amely két szakaszból tevődik össze:

   • 25 óra elmélet (3 nap) és
   • 25 óra tréning (3 nap).
   1. Az elméleti képzési szakasz pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjed ki. A fiatal generáció oktatása során felmerülő nevelési, kommunikáció nehézségekben jelentenek segítséget, a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretek pedig segítenek a precíz adminisztrációban.
   2. tréning szakasz során  életszerű szituációkkal találkozhatnak, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében. A tréning végén az előadó egyedi tanácsokkal tudja ellátni a résztvevőket.
   3. A vizsga szakaszban az elméleti képzést egy on-line vizsga  a tréninget egy szituációs helyzetben teljesítendő gyakorlati vizsga zárja, amelynek sikeressége esetén tanúsítványt vehetnek kézhez a vizsgázók. A tanúsítvány a birtokosát feljogosítja a  szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény vonatkozó rendelkezései: 2. § 20a. és 20b. pontok, 31. §, valamint a 92/E. § (3) bekezdésében meghatározott egyéb feltételek teljesítése mellett a gyakorlati oktatói tevékenység folyatására.

   Felhívjuk minden gyakorlati képzéssel jelenleg vagy a jövőben foglalkozó gazdálkodó és egyéb szervezet, valamint gyakorlati oktató figyelmét, hogy 2019. szeptember 1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben, kivéve, ha a szakképzési törvény 31. § (3) bekezdésében leírt mentességében nem részesül.

   A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga részben támogatott, a jelentkezőnek egy 20%-os (22.860 Ft-os) önrészt kell befizetni.

   A képzésre és vizsgára egy időben kell jelentkezni a területi kamaráknál a jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével. Az önrész összegének befizetése és a képzési szerződés megkötése a képzés első napjáig esedékes. Az induló képzésekről, a képzések intenzitásáról a területileg illetékes Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ad tájékoztatást.

   Felelős munkatárs:

   Sztrunga Erika
   gyakorlati oktatói referens / mestervizsga referens

   Tel: 06-20/4142-132  06-56/510-620
   E-mail: erika.sztrunga@iparkamaraszolnok.hu

   Jelentkezési dokumentumok:

   Jelentkezési lap
   Munkáltatói igazolás minta
   Nyilatkozat bütetetlenségről

    


    

   Tájékoztató a Mesterképzésről és Mestervizsgáról

   A magyar nemzetgazdaság fontos stratégiai érdeke a minőségi szakképzés, felnőttképzés és az erre épülő mesterképzés. A mestervizsgáztatás a gazdaságot képviselő kamarák feladata, kompetenciája, amelyet a kamara kiemelt feladatként kezel.

   A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődést és a szakma művelésének magas szintű elismerését, ezzel a szakmai megbecsülés és bizalom garanciáját megteremtse.

   Mestercím használatára az jogosult, aki sikeres mestervizsgát tett.

   Mestervizsgára jelentkezni a területileg illetékes (Jász-Nagykun-Szolnok megyei) kamaránál lehet.

    

   Mestervizsgára való jelentkezés feltételei:

   • az adott szakmára vonatkozó mestervizsga követelményszintben meghatározott szakképesítés megléte
   • az adott szakmai mestervizsga követelményszintben meghatározott szakirányú, minimum 5 év szakmai gyakorlati idő igazolása
   • a szakmai mestervizsga követelményszintben meghatározott egyéb feltétel teljesülése

    

   Tanfolyam- és vizsgadíj:

   A vizsgadíj a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában megállapított összeg:

   • a kamarai tagok esetében bruttó 100.000 Ft,
   • nem kamarai tag (regisztrált vállalkozás) esetében bruttó 120.000 Ft,
   • a tanfolyam díja a helyi és szakmai sajátosságok miatt eltérő lehet, aktuálisan kerül megállapításra.

   A sikeresen vizsgázók díszes „MESTERLEVÉL”-t kapnak, melyet ünnepélyes eskütétel alkalmával a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökétől vehetnek át.

   A mestervizsga megtartásának előírásait a mestervizsgával kapcsolatos felmentési kérelmekről, jogorvoslati lehetőségekről, vizsgaismétlésekről és minden egyéb kérdésekről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata rendelkezik.

   Mestervizsga jelentkezési lap
   Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata

    


    

   2020-ban induló mesterképzésekre jelentkezéseket még befogadunk:

   • FODRÁSZ MESTER (a képzés kezdése: augusztus)
   • KOZMETIKUS MESTER (a képzés kezdése: augusztus)

    

   Azon jelentkezőknek, akik Jász-Nagykun-Szolnok Megyében, iskola rendszerű képzés keretein belül, mint külső képzőhely, vállalják a szakmai utánpótlás gyakorlati képzést, a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számba lehetőség van támogatott mesterképzésen részt venni, így a mesterképzés és vizsga önköltsége 82.000.-Ft/fő.

   Kérjük, adja le jelentkezését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara címére (5000 Szolnok, Verseghy park 8.), hogy a 2020. évi képzési programban részt tudjon venni!

   A jelentkezéssel, képzéssel és a vizsgával kapcsolatos felmerülő kérdésekre készségesen nyújtunk bővebb információt. Keresse munkatársunkat: Sztrunga Erika Tel: 06-20/4142-132

   A képzések nem periodikusan, azaz nem minden évben indulnak, mivel az egy-egy szakmára jelentkezők létszáma alapján állnak össze a képzési csoportok. A mesterképzés nem iskola rendszerű képzés ezért az év hónapjától függetlenül, indítjuk a szakmákat, a minimális jelentkezési létszám elérését követően!

   Mestervizsga jelentkezési lap

   A képzés indítását meggyorsítja, ha Ön is segítségünkre van és szakmájából kollégáit, ismerőseit is invitálja mesterképzésre.

   A képzések telítettsége:

   Fodrász

   Kozmetikus

   Kapcsolat:

   Sztrunga Erika

   mestervizsga referens;
   GYOR referens

   +36204142132