A magyar nemzetgazdaság fontos stratégiai érdeke a minőségi szakképzés, felnőttképzés és az erre épülő mesterképzés. A mestervizsgáztatás a gazdaságot képviselő kamarák feladata, kompetenciája, amelyet a kamara kiemelt feladatként kezel. 

A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődést és a szakma művelésének magas szintű elismerését, ezzel a szakmai megbecsülés és bizalom garanciáját megteremtse.

Mestercím használatára az jogosult, aki sikeres mestervizsgát tett.

Mestervizsgára jelentkezni a területileg illetékes (Jász-Nagykun-Szolnok megyei) kamaránál lehet.

Mestervizsgára való jelentkezés feltételei:

  • az adott szakmára vonatkozó mestervizsga követelményszintben meghatározott szakképesítés megléte
  • az adott szakmai mestervizsga követelményszintben meghatározott szakirányú szakmai gyakorlati idő igazolása
  • a szakmai mestervizsga követelményszintben meghatározott egyéb feltétel teljesülése
Tanfolyam- és vizsgadíj: 

A tanfolyam díja a helyi és szakmai sajátosságok miatt eltérő lehet, aktuálisan kerül megállapításra. A vizsgadíj a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában megállapított összeg:
  • a kamarai tagok esetében bruttó 100.000 Ft,
  • nem kamarai tag (regisztrált vállalkozás) esetében bruttó 120.000 Ft.
A sikeresen vizsgázók díszes „MESTERLEVÉL”-t kapnak, melyet ünnepélyes eskütétel alkalmával a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökétől vehetnek át. A mestervizsga megtartásának előírásait a mestervizsgával kapcsolatos felmentési kérelmekről, jogorvoslati lehetőségekről, vizsgaismétlésekről és minden egyéb kérdésekről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata rendelkezik.

Mestervizsga jelentkezési lap
Rendeletben kiadott mestervizsga-követelmények
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata


Tájékoztatjuk a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati oktatást végző oktatókat, ill. a vállalkozások vezetőit,

hogy 2015. szeptember 1-jét követően,

a szakképzésről szóló 2011.évi CLXXXVII. törvény 31.§ (1) bek. és 92.§(17) bek. hivatkozva,

„ a gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként, olyan személy vehet részt aki, mestervizsgával rendelkezik”

„ azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképzésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeket”

Kapcsolat:

Sztrunga Erika

mestervizsga referens;
pályaorientációs adminisztrátor

+36204142132


Tervezett és induló mesterképzések, vizsgák:

- Villanyszerelő: képzés indul 2017. szeptember 17.

- Cukrász: képzés indul 2017. március

- Hegesztő: képzés indul 2017. március

- Kereskedő: képzés indul 2017. március

Bármely szakmában, ha a regisztrált jelentkezők létszáma eléri a minimum 6 főt, indulhat a mesterképzés!

Érdeklődjön, meglévő képzéseinkhez tud-e csatlakozni!

Mestervizsga jelentkezési lap

A képzés indítását meggyorsítja, ha Ön is segítségünkre van és szakmájából kollégáit, ismerőseit is invitálja mesterképzésre.


létszám/fő

Villanyszerelő

létszám/fő

Cukrász

létszám/fő

Hegesztő

létszám/fő

Kereskedő