Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése

A sikeres szakképzésben, a szakmai utánpótlás nevelésében elengedhetetlen a gazdálkodó szervezetek szerepvállalása. Ahhoz, hogy egy vállalkozás, vállalkozó tanulót foglalkoztasson, rendelkeznie kell az adott szakma oktatásához előírt jogszabályi, személyi és tárgyi feltételekkel.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 60. § (1) és (6) szerint a gazdasági kamara megkeresés alapján, egyébként hivatalból ellenőrzi a nyilvántartásban szereplő gyakorlati képzést szervező szervezet szakképzési tevékenységét.

Az ellenőrzési folyamat két feladatcsoportot foglal magába:
- bevezető ellenőrzés
- köztes ellenőrzés.

A bevezető ellenőrzés során azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek az előírás szerinti feltételeknek megfelelnek, határozatot kapnak a képzőhely nyilvántartásba vételéről.

A köztes ellenőrzés során azok a képzőhelyek, amelyek folyamatosan fenntartják az előírás szerinti feltételeket, határozatot kapnak a további megfelelőségéről, egyúttal lehetőség nyílik képzési tevékenységük fejlesztésének egyeztetésére.

Az ellenőrzések az érintett szakképző iskola képviselőinek és a gazdasági kamara ellenőri névjegyzékében szereplő szakértőinek közreműködésével valósulnak meg.

Az ellenőri névjegyzékbe pályázat útján kerülnek be a szakértők.

Az adatok feldolgozását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kifejlesztett on-line alapú, integrált szoftver segíti.

Ellenőrzési jegyzőkönyvek:

Kapcsolat:

Bazsonyi Bence

képzőhely-ellenőrzési referens

+36204122161


Kamarai ellenőr-szakértői pályázat:
Felhívás továbbképzésre: