Tájékoztatás a 2019. december 14-től alkalmazandó új növényegészségügyi rendszerrel kapcsolatban

2019. november hónapban megjelent az új növényegészségügyi rendszer egyik legfontosabb végrehajtási rendelete. Ez a rendelet a vizsgálatköteles károsítók és termékek forgalmazására vonatkozó listákat tartalmazza. A rendelet 2019. december 14-én lép életbe. Az uniós rendelet szerint bővül a nagy veszteséget okozó, idegenhonos károsítók terjesztésére képes, éppen ezért vizsgálatköteles termékek köre. Ettől az időponttól a növényegészségügyi szabályozás alatt álló növényekkel, növényi termékekkel és egyéb anyagokkal csak az a vállalkozó folytathat gazdasági tevékenységet, aki szerepel a hatóság növényegészségügyi nyilvántartásában. Az érintettek a megyei kormányhivatalok szakembereitől kérhetik nyilvántartásba vételüket.

 

Kinek kell szerepelnie a vállalkozók hatósági nyilvántartásában?

Annak, aki

 • növényegészségügyi bizonyítvány-köteles árut hoz be Unión kívüli területről vagy növényútlevél-köteles árut szállít, forgalmaz az Unión belül;
 • növényegészségügyi bizonyítvány-köteles árut exportál;
 • fel van hatalmazva növényútlevelek kiállítására;
 • fel van hatalmazva a fa-csomagolóanyagok és faanyagok ISPM-15 szabvány szerinti jelölésére, illetve egyes különleges előírások szerinti egyéb tanúsítvány kiállítására;
 • utasoknak növényegészségügyi információkat nyújt: tengeri kikötők és repülőterek üzemeltetője, nemzetközi fuvarozó, postai szolgáltató, távértékesítéssel foglalkozó vállalkozó;
 • növényeket, növényi termékeket vagy egyéb anyagokat hoz be uniós határövezetbe;
 • károsító fertőzése miatt körülhatárolt területen az intézkedésekkel érintett növényekkel kapcsolatos tevékenységeket végez;
 • számára valamely vizsgálatköteles károsító elleni hatósági intézkedés azt előírja.

 

Kinek nem kell szerepelnie a vállalkozók hatósági nyilvántartásában?

Annak, aki

 • növényeket, növényi termékeket és egyéb anyagokat nem távértékesítés keretében, kis mennyiségben, kizárólag és közvetlenül végfelhasználók részére értékesít;
 • a minőségtanúsítási rendszerbe nem tartozó vetőmagokat kis mennyiségben, kizárólag és közvetlenül végfelhasználók részére értékesít;
 • hivatásszerű tevékenysége a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak egy másik vállalkozó megbízásából történő szállítására korlátozódik;
 • hivatásszerű tevékenysége kizárólag különböző anyagok fa csomagolóanyagban történő szállítását jelenti.

 

A 2019. december 14-én hatályba lépő végrehajtási rendelettel kapcsolatos részletek az alábbi linkeken érhetők el:

https://portal.nebih.gov.hu/-/uj-rendelettel-egeszul-ki-a-hamarosan-eletbe-lepo-novenyegeszsegugyi-szabalyozas

https://portal.nebih.gov.hu/-/az-uj-novenyegeszsegugyi-szabalyozas-miatt-valtozik-a-vallalkozok-nyilvantartasi-kotelezettsege