Pályázati felhívások kamarai gyakorlati oktatói képzéshez kapcsolódóan

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga célja, hogy biztosítsa az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzést folytató szervezetnél kötelező szakmai gyakorlatukat töltő tanulókkal gyakorlati oktatóként foglalkozó, meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek számára a tudatos és színvonalas pedagógiai tevékenységet jelentő minősítés elérésének lehetőségét, a tanulók képzéséhez szükséges pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és szakképzési adminisztrációs ismeretek elsajátítását.

Jelentkezés a kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára

  • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a gyakorlati oktatói feltételeknek megfelel,
  • az előírt szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ vagy a Pest Megyei Kormányhivatal által kiállított határozattal igazolja,
  • az adott szakképesítés területén 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal, vagy cégkivonattal hitelt érdemlően igazolja; külföldi jelentkező esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített igazolás fogadható el,

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára önköltségesen olyan személy is jelentkezhetakinek a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján nem kötelezettsége ilyen vizsgát tenni (önköltséges képzés). Amennyiben elegendő képzési és vizsga kapacitás áll rendelkezésre valamely területi kamaránál, a jelentkezés befogadható, ha a jelentkező megfelel a képzésre történő jelentkezés feltételeinek és a képzési és vizsgadíj teljes összegét határidőre egy összegben, igazoltan befizeti a területi kamarának, és képzési szerződést köt a területi kamarával.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés

  • A kamarai gyakorlati oktatói képzés képzési időtartama 50 óra, amelyből 25 óra elméleti oktatás és 25 óra tréning.
  • A kamarai gyakorlati oktatói képzés elméleti része elsősorban a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéshez szükséges alapvető képzésszervezési (adminisztrációs), kommunikációs, pedagógiai és szociálpszichológiai ismereteket tartalmaz.
  • A kamarai gyakorlati oktatói képzés gyakorlati része tréning jellegű, elsősorban a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéshez szükséges kommunikációs ismereteket, valamint a pedagógiai, szociálpszichológiai ismeretek szituációs átadását tartalmazza gyakorlatias formában.

A kamarai gyakorlati oktatói vizsga

A kamarai gyakorlati oktatói vizsga két részből áll:

  • on-line vizsga az alapvető elméleti ismeretek számonkéréseként, amelyet a vizsgázó tetszőleges helyen, a kijelölt időpontban és időtartam alatt teljesít,
  • a tréning jellegű képzés anyagát felölelő gyakorlati vizsgarész a pedagógiai, a kommunikációs és a szociálpszichológiai ismeretek gyakorlatban történő alkalmazásának számonkéréseként, amelyet a vizsgázó a teljes vizsgabizottság jelenlétében a területi kamara által elfogadott helyen és időben teljesít.

A vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó mindkét vizsgarészt teljesítette, és külön-külön a két vizsgarészen minimum 61-61%-os teljesítményt ért el.

Jelentkezni a Jelentkezési lap eredeti, aláírt példányával lehet.  

Minden esetben csatolni kell:

  • a szakmai szakképesítést igazolandó dokumentumot (bizonyítvány)
  • a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot, mely lehet:

– 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás

– az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal

– vállalkozói igazolvány

– nyilvántartásba vételt tanúsító igazolás

– cégkivonattal

– (külföldi jelentkező esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített igazolás fogadható el)

További információk:

Sonyák Béláné
szakképzési vezető
mobil: +36 20 518 1376
telefon: +36 56 510 622
e-mail: katalin.sonyakne@iparkamaraszolnok.hu