Tájékoztató a GINOP-6.1.5-17, a GINOP-6.1.6-17 és a GINOP-6.1.8-17 kedvezményezettjei részére

A GINOP-6.1.7-17-2018-00001 azonosító számú kiemelt projekt elsődleges feladata a GINOP-6.1.5-17, a GINOP-6.1.6-17 és a GINOP-6.1.8-17 felhívások (továbbiakban: kapcsolódó projektek) kedvezményezettjei részére támogató tevékenység végrehajtása, amely keretén belül az NSZFH szakmai monitoring látogatást tesz. A szakmai monitoring látogatások célja, hogy a kapcsolódó projektek támogatott képzései és az alátámasztó dokumentációk a képzési tervnek, a felnőttképzési jogszabályoknak, továbbá a pályázati kiírásnak megfeleljenek.

A hatályos Eljárásrend szerint szabályozott szakmai monitoring látogatások megvalósításának sematikus folyamata és lépései a https://munkaerokepzes.hu/cikkek/hirek/tajekoztato-a-szakmai-monitoring-latogatasokrol weboldalon olvasható.