Európai Bizottság kérdőív Új-Zélandra exportáló vállalatokhoz

Az EU és Új-Zéland közötti szabadkereskedelmi tárgyalások megkezdéséhez kapcsolódva az Európai Bizottság egy kérdőívet tett közzé honlapján a vállalatok véleményének, Új-Zélanddal folytatott üzleti kapcsolatokból származó tapasztalatinak és problémáinak felmérésére. Az önkéntesen kitölthető kérdőív a következő linken érhető el:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUNewZealandQuestionnaire2018

A tárgyalásokkal kapcsolatos további információk a Bizottság következő honlapján találhatóak:

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-new-zealand-trade-agreement/

Szabó Zoltán külgazdasági attasé jelezte, hogy örömmel veszik – és természetesen bizalmasan kezelik –, ha a vállalatok közvetlenül is tájékoztatják  a nagykövetséget az új-zélandi relációban esetleg tapasztalt kereskedelmi akadályokról, mivel ez a magyar export érdekében végzett lobbitevékenységüket segítheti. A külgazdasági attasé az alábbi elérhetőségeken készséggel áll rendelkezésre a relációval kapcsolatos egyéb információk terén is.

Szabó Zoltán
külgazdasági attasé
Magyarország Nagykövetsége Wellington
Tel.: +64 4 260 3175
Mobil: +64 210 300 509
E-mail: zoltan.szabo@mfa.gov.hu
101 Lambton Quay
Wellington 6011