Idén is pályázhat a “Kiváló képzőhely” címre

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szakmunkástanulók képzésével kiemelkedően foglalkozó gazdálkodó szervezeteket kamarai kitüntetéssel ismeri el, ezért pályázatot hirdet

Kiváló Képzőhely Cím

odaítélésére.

 

A cím alapításának célja:

A minőségi követelményeknek megfelelő, az oktató-nevelő munkát kiemelkedő eredményességgel végző gyakorlati képzőhelyek elismerése.

 

A cím adományozásának feltételei:

Odaítélhető annak a gazdálkodó szervezetnek, amely/aki a szakképzési törvényben megfogalmazott és elvárt alapkövetelményeken túl az oktató-nevelő munkájában az adott szakképesítésre előírt szakmai- és vizsgáztatási követelményeknek megfelel és kiemelkedő eredményességű. Képzőhely ellenőrzés minősítésének eredménye = Kiválóan megfelelt, minősítés szempontjait figyelembe véve KIVÁLÓ minősítést kapott.

 

A cím odaítélését kezdeményezheti, odaítélésére pályázhat:

 • Pályázhat a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozás.
 • Javaslatot tehet szakképzést folytató szakképző intézmény/iskola.
 • Odaítélését kezdeményezheti a JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara szakmai osztálya.

A kezdeményezést a javaslat indoklásával a JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési vezetőjéhez (5000 Szolnok, Verseghy park 8.) Pályázati adatlapon, 1 példányban, az előírt mellékletekkel kell benyújtani.

 

Elbírálás módja:

A pályázati határidőt követően több lépcsőben, a JNSZMKIK elnökség jóváhagyásával.

 

A minősítés szempontjai:

 • Tanulók átlag eredménye.
 • SZKTV és OSZTV eredmények.
 • A kötelező tanulószerződéses juttatáson felül adott juttatások biztosítása.
 • Gyakorlati oktatók minősítése: végzettsége (mesteroktatók száma), továbbképzések biztosítása, tanulói elégedettség.
 • Tanügyi dokumentumok vezetése, értékelése.
 • Tárgyi feltételek, oktatástechnikai eszközök kiemelkedő biztosítása.
 • Tartalmi munka vizsgálata: a munkafeladatok illeszkedése a képzési követelményekhez.
 • Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmai képzés biztosítása.

 

A cím adományozása:

A cím odaítélésről az Elnökség dönt a Szakképzési Kollégium és az érintett szakmai osztály véleményének figyelembe vételével.

A címet első alkalommal 2013-ban a 2012/2013 tanév értékelése alapján, azt követően évente adja ki a JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara “JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara Kiváló Képzőhelye 2018” elnevezéssel.

A címeket évente az alábbi képzőhely kategóriákban és feltételekkel adja ki a kamara:
I. kategória: Tanműhelyi és üzemi képzést is biztosító képzőhely (1 cím)
II. kategória: Csoportos üzemi képzést biztosító képzőhely (1 cím)
III. kategória: Egyedi képzést biztosító képzőhely (1 cím)

A címet ugyanaz a képzőhely korlátozás nélkül többször is elnyerheti, ha a követelmények vizsgálata alapján jogosult a címre.

Pályázat benyújtásának végső időpontja: 2018. október 15.