Gyakorlati oktatók büntetlen előéletének igazolása

A gyakorlati képzőhely ellenőrzés hatósági eljárása keretében a tanulószerződéses tanulókkal foglalkozó gyakorlati oktatónak igazolnia kell a büntetlen előéletét. 2017 szeptemberéig a képzőhely ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvben az oktató nyilatkozott és aláírásával igazolta, hogy nincs a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltva.

2017 szeptemberétől változott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által összeállított országosan egységes jegyzőkönyv, melyben már nincs mód nyilatkozat tételére.

A szakképzési törvény 32. § (1) kimondja: A gyakorlati oktató, valamint a gyakorlati képzést és felügyeletet ellátó személy (a továbbiakban: szakoktató) a gyakorlati oktatói tevékenység, valamint a gyakorlati képzési és felügyeleti tevékenység (a továbbiakban: a gyakorlati képzési tevékenység) megkezdését megelőzően hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű, és nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A jogszabálynak megfelelően a képzőhely ellenőrzést megelőzően a gazdálkodó szervezetnek meg kell kérnie az oktatójára/oktatóira vonatkozóan az erkölcsi bizonyítványt.

A nyilvántartásba vételi igény, illetve változásbejelentés, oktatóváltás, létszám kapacitás emelés abban az esetben kérhető, ha már rendelkeznek az oktató(k)ra vonatkozóan 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal. Erkölcsi bizonyítvány postán (ezen az űrlapon a  III. pontban a fenti szakképzési törvényre kell hivatkozni), vagy ügyfélkapun igényelhető, ennek átfutási ideje 1-2 hét.

Amennyiben az ellenőrzést végző szakértőknek nem tudja bemutatni az erkölcsi bizonyítványt, úgy az ellenőrzés pozitív határozattal nem végződhet, ebben az esetben hiánypótló végzéssel újabb ellenőrzést kell elrendelni.