Tájékoztatás ajánlatkérők részére az EKR-ben történő regisztráció kapcsán

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 35. § (6) bekezdése értelmében minden, a Kbt. 5. § (1) bekezdés szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet legkésőbb 2018. március 1-jéig köteles az EKR-ben történő regisztrációját kezdeményezni. A 424/2017 Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése rögzíti, hogy az ajánlatkérők regisztrációja a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyásához kötött.

A Közbeszerzési Hatóság – a jogszabályban előírtaknak megfelelően – csak akkor hagyja jóvá a regisztrációs kérelmet, ha a szervezet

a) önálló jogalanyisággal rendelkezik,
b) a Kbt. szerint önálló ajánlatkérőnek minősül.

A Közbeszerzési Hatóság ellenőrizheti az EKR ajánlatkérői nyilvántartásában az ajánlatkérői jogalap megfelelő kiválasztását, az ajánlatkérőt felszólíthatja ennek javítására, és amennyiben az ajánlatkérő ennek nem tesz eleget, a Közbeszerzési Hatóság elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását kezdeményezheti.

Fentiek alapján felhívnak minden érintett ajánlatkérőt az EKR-ben történő ajánlatkérői regisztráció mielőbbi kezdeményezésére, tekintettel a regisztrációt követő jóváhagyási folyamatra, hogy legkésőbb 2018. március 1-ig minden ajánlatkérő jóváhagyott regisztrációval rendelkezzen az EKR-ben.

 

2018. április 15-től – az EKR kötelező bevezetésétől – csak az EKR-ben jóváhagyott regisztrációval rendelkező ajánlatkérők indíthatnak közbeszerzési/koncessziós/Kbt. 117. §-a szerinti eljárást.

 

A regisztráció az https://ekr.gov.hu oldalon kezdeményezhető.