Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására (NFA-2017-KKV)

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) nyílt pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

Az NFA-ból 10 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ebből 1100-1200 KKV-nál akár 5000-5500 új munkahely létesíthető, továbbá mintegy 10 000 már meglévő munkahely megőrzése segíthető.

A munkaerő-piaci program pályázati időszaka 2017. augusztus 1-jétől nyílik meg, és a 2017. szeptember 15-én zárul le. A támogatott beruházást legkésőbb 2018. szeptember 30-ig kell a kedvezményezetteknek befejezniük. A pályázaton való részvételről, a pályázat feltételeiről és elkészítéséről a beruházás helye szerinti kormányhivatal foglalkoztatásért felelős szervezeti egysége ad tájékoztatást.

 

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhíváshoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.kormany.hu honlapon.

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek – pályázati adatlapok és nyilatkozatok – együttesen tartalmazzák a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a pályázati adatlapok, nyilatkozatok, továbbá ezek dokumentumai esetén a Nemzetgazdasági Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.kormany.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium
Közzététel időpontja: 2017. 07. 28.
Beadási határidő: 2017. 09. 15.